logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

206 Примена напредног EXCEL-a у образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Немањина 4, Београд
Особа за контактМиодраг Брзаковић, miodrag.brzakovic@mef.edu.rs, 011 2643390, 064 182 01 03
Ауторипроф. др Миодраг Брзаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
Реализаторипроф. др Миодраг Брзаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије; доц. др Љубица Диковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије; Горан Јоцић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије; проф. др Новак Јауковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
Општи циљевиСтицање знања из напредног MS Excel-а у циљу унапређења свог рада у Excel-у који омогућује повећање ефикасности, уштеду времена и значајно олакшање рада. Тек са оваквим надограђеним знањем моћи ће да се искористите све предности које програм нуди.
Специфични циљевиОспособљавање за креирање докумената са напредним могућностима; Ефикасније коришћење апликације, на нивоу већем од основног; Оспособљеност за уређивање и дораду нумеричких, текстуалних и графичких података; Разврставање и повезивање и извлачење потребних података; Употребљавање напредне могућности уређивања и презентације података у графиконима.
Теме програмаФорматизовање података; Анализа података; Организација податка у листе, примењујући три специфична алата: Goal Seek, Solver i Scenario Menager
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара по учеснику; Цена обухвата УСБ меморију са наставним материјалом, као и штампани материјал за едукацију.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања