logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

205 Примена иновативних комуникацијских технологија Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024 874733, 064 8062059
АуториСтаниша Бањанин, самостални просветни саветник, мастер професор српског језика и књижевности, Школска управа Зрењанин; Добривој Мартоноши, професор разредне наставе, директор школе, ОШ “Миливој Оморац“, Иђош; Татјана Мартоноши, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ“Петар Кочић“, Наково
РеализаториДобривој Мартоноши, професор разредне наставе, директор школе, ОШ“Миливој Оморац“, Иђош; Татјана Мартоноши, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ “Петар Кочић“, Наково
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за примену савремених информационо комуникационих технологија у настави; Оснажује наставнике за употребу иновативних комуникација у сврху унапређења квалитета наставе.
Специфични циљевиОснаживање наставника да применом streaming технологије унапреде квалитет наставе; Оспособљавање наставника за примену интернет комуникација и база знања које се налазе на интернету у наставном процесу.
Теме програмаИнформационо-комуникационе технологије; Савремени облици комуникације и њихова примена у наставном процесу; Израда и значај интернет презентације; Учење на даљину
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 500 динара (бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошак
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања