logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

204 Од хардвера до веб-сервиса Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЗаједница електротехничких школа Србије, Ниш, Београдска 16, Ниш
Особа за контактВиолета Димић, viki@etstesla.ni.ac.rs, /, 062 8028168
Ауторимр Виолета Димић, професор стручних предмета, ЕТШ "Никола Тесла", Ниш; Андреја Пешић, професор стручних предмета, ЕТШ "Никола Тесла", Ниш
Реализаторимр Виолета Димић, професор стручних предмета, ЕТШ "Никола Тесла", Ниш; Андреја Пешић, професор стручних предмета, ЕТШ "Никола Тесла", Ниш; Никола Лилић, наставник стручних предмета, ЕТШ "Никола Тесла", Ниш
Општи циљевиПодизање квалитета реализације наставних програма у области информационих технологија; Креирање квалитетних аудио-визуелних наставних материјала и стицање практичних вештина кроз корелацију сродних предмета.
Специфични циљевиОспособљавање полазника за препознавање врста и функција различитих рачунарских система, као и за тестирање хардвера и отклањање кварова; Оспособљавање полазника да самостално склопи рачунар; Стицање основних знања о комуникационим технологијама као и о функционисању рачунарске мреже, довољних за самосталну изаду рачунарске мреже, али и конфигурисање сервера и креирање веб странице; Обучавање наставника за реализацију лабораторијских вежби са доста конкретних практичних примера (Информатика, Рачунарски хардвер; Оперативни системи; Рачунарске мреже и комуникације, Интернет технологије и сервиси). Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности информационих технологија.
Теме програмаРачунарски хардвер; I недеља - тема 1:Рачунарски хардвер; Рачунарске мреже; Интернет технологије и сервиси
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (30 сати, 6 сата непосредног рада са учесницима) 30 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 000 дин. бруто по учеснику; Цена програма укључује накнаду предавачима, електронски материјал са семинара достављен путем електронске поште, организација завршног сусрета.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања