logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

201 Магија веб-програмирања Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактГоран Зајић, goran.zajic@ict.edu.rs, 3290650, 064 4667860
Ауторидр Ненад Којић, професор стуковних студија, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милена Весић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства –специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Реализаторидр Ненад Којић, професор стуковних студија, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милена Весић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства –специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду технологије у Београду
Општи циљевиПрофесионална обука наставника за практичну примену PHP-a и MySql-a на примеру креирањa web апликације за педагошку евиденцију наставника.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за самосталну имплементацију актуелних web програмских језика (HTML, CSS i ЈavaScript, Ajax i PHP) са подршком базе података MySql у циљу креирања web апликације за педагошку евиденцију наставника; Примена савремених web технологија као подршка инераткивности између наставника и ученика кроз реализацију произвољно дефинисаног динамичког web сајта; Подстицање наставника за употребу савремених информационо-комуникационих технологија; Подршка у процесу континуираног усавршавања.
Теме програмаОснове Интернета, основе HTML-a и основе CSS-a; База података MySql; PHP; Реализација web апликације за педегошку евиднецију наставника - израда динмаичког web сајта; Евалуација пројекта динамичког сајта
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (25 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 25 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаПланирана цена курса је 3 500 динара по полазнику. У случају да је пријављено 30 планираних учесника, цена за целу групу би била 105 000 дин. Урачунато: надокнада предавачима, порези, радни материјал, амортизација опреме,трошкови организовања завршног теста и освежење учесника.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања