logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

200 Значај и примена база података у средњим школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет за инжењерски менаџмент, Београд, Булевар војводе Мишића 43, Београд
Особа за контактСнежана Арнаутовић, snezana.arnautovic@fim.rs, 011 41 40 420, 060 747 777 8
Ауторидоц. др Бранкица Пажун, дипл. инж. информационих система, доцент Факултета за инжењерски менаџмент у Београду; доц. др Жељко Грујчић, дипл. инж. маш., доцент Факултета за инжењерски менаџмент у Београду
Реализаторидоц. др Бранкица Пажун, дипл. инж. информационих система, доцент Факултета за инжењерски менаџмент у Београду; доц. др Жељко Грујчић, дипл. инж. маш., доцент Факултета за инжењерски менаџмент у Београду; мастер Дамир Илић, дипл. инж. менаџмента, сарадник у настави Факултета за инжењерски менаџмент у Београду
Општи циљевиЕдукација наставника стручних школа у области информационих технологија са акцентом на примени база података у интерном окружењу.
Специфични циљевиОспособити полазнике/наставнике да препознају значај примене база података и могућности имплементације тог знања у њиховом окружењу; Oспособити полазнике/наставнике за практичну примену (реализацију) коришћењем одговарајућег софтвера (MS Access, MS Visio).
Теме програмаУвод у базе података, планирање и дизајн; Имплементација база података
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника15
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 600,00 динара по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања