logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

20 Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, pvioleta@gu.ni.rs, 018 202300, 069 2966515
АуториСузан Карол Кеистер, независни консултант за развој алата и тренинга за лидере у образовању у области социјалног и емоционалног учења у школи и заједници, интернационални тренер и супервизор, сарадник на Институту Фетзер, Каламазу, Мичиген, САД (Fetzer Institute, Kalamazoo, Michigan) Напомена: Вештине за адолесценцију (Lions Quest) je међународни програм за младе чији је аутор Сузан Карол Кеистер, а којим управља организација Lions Club International . Програм се примењује у преко 95 земаља у свету. У Србији је реализован као пилот програм у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за борбу против дрога и криминала (школска 2014/15.г.)
РеализаториВесна Петровић Урошевић, дипломирани психолог, шеф Одељења за друштвене делатности, Градска општина Звездара, Београд; Споменка Ћирић Јанковић, дипломирани психолог, саветница за социјалну политику, Градска општина Нови Београд, Београд; Борислава Максимовић, психолог, консултант и тренер у области образовања
Општи циљевиЈачање васпитног и превентивног утицаја школе; Оснаживање запослених у образовању за ефикасну подршку развоју личности ученика; Промоција здравих стилова живота, превенција негативног и развој одговорног понашања ученика.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција запослених у образовању за развијање социјално-емоционалних вештина код деце и младих, за прихватање позитивних вредности, ставова и понашања током периода адолесценције и превенцију злоупотребе ПАС и других облика ризичног понашања; Стицање знања о примени иновативних облика рада којима се подстиче развој самосвести, управљања собом, свести о социјалном окружењу, вештина успостављања и одржавања позитивних односа и вештина одговорног доношења одлука; Усвајање практичних техника које унапређују комуникацију и позитивне вршњачке утицаје и јачају заједништво у одељењу; Јачање лидерске улоге наставника у одељењу.
Теме програмаПочетак тинејџерског доба - пут адолесценцијe; Градимо самопоуздање и вештине комуникације - Позитивно управљање емоцијама; Унапређивање односа са вршњацима; Јачање породичних односа; Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве за здрав живот
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 6 528,00 (бруто). У цену укључен хонорар за 2 предавача, за 24 сата рада, ПДВ (РЦ Ниш је укључен у систем ПДВа) + порез. У цену није укључен потрошни и радни материјал за рад на семинару, трошкови пута и евентуалног смештаја водитеља, уверење, освежење и исхрана учесника за време реализације семинара. * Члан 8, Правилник о сталном стручном усавршавању, Сл.гласник 86/2015 – „Организатор је дужан да изведе програм за групу од најмање 15 учесника“.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања