logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

2 Основе савременог библиотекарства за школске библиотекаре Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаБиблиотека града Београда, Кнез Михаилова 56, Београд
Особа за контактСтанка Јовичић, stanka@bgb.rs, 011 2024 023, 061 88 020 88
Ауторимср Станка Јовичић, начелник Одељења за унапређење библиотечке делатности Библиотеке града Београда; мр Нада Арбутина, помоћник директора за библиотечку делатност Библиотеке града Београда
Реализаторимр Нада Арбутина, помоћник директора за библиотечку делатност; Оливера Калдесић, Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе; мр Катарина Михајловић, Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе; мр Весна Вулајић, Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе; мр Радмила Тасић, Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе; Снежана Кавалић Арсенијевић, Одељење за унапређење библиотечке делатности; Јасна Бркић, Одељење посебних фондова (Дечје одељење); мср Исидора Ињац, Одељење за културне програме; мср Станка Јовичић, Одељење за унапређење библиотечке делатности
Општи циљевиОпшти циљ програма јесте јачање професионалних капацитета школских библиотекара за обављање стручних послова у циљу унапређења рада школских библиотека.
Специфични циљевиСпецифични циљ је оспособљавање школских библиотекара за самостално обављање основних библиотечких послова и задатака, упознавање са новим трендовима, примена истих.
Теме програмаЗначај и улога школског библиотекара у оквиру школе; Библиотечка колекција од набавке до инвентарисања, електронско инвентарисање; Основе ауторског каталога са освртом на електронски каталог; Стручни каталог и стручни смештај фонда; Ревизија, расход и заштита библиотечке грађе; Библиотеке за децу: пружамо ли нашим корисницима више од књиге; Интернет алатке у савременом библиотекарству; Улога Матичне службе у школској библиотеци
Циљна групастручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500 динара по особи (трошкови реализације програма, материјал)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања