logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

199 Закорачите у Linux свет Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактГоран Зајић, goran.zajic@ict.edu.rs, 3290650, 064 4667860
АуториСлободан Чабаркапа, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротенике и рачунарства – специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
РеализаториСлободан Чабаркапа, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротенике и рачунарства – специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду Милан Павловић, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду.
Општи циљевиОспособљавање наставника да самостално користе, прилагођавају и оптимизују бесплатни оперативни систем Linux и пратеће апликације у школским условима.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за коришћење бесплатног оперативог система Linux у циљу унапређења и смањења трошкова одржавања наставе; Подршка у процесу континуираног усавршавања; Прилагођавање оперативног система специфичним потребама наставе; Подстицање наставника за употребу одређених бесплатних програмских пакета у оквиру Linux оперативног система; Подстицање наставника за употребу савремених информационо-комуникационих технологија;
Теме програмаОснови појмови Linux оперативног система и упознавање са окружењем; Linux систем датотека, приступ интернету и електронска пошта; Додавање/инсталација програма; Рад са програмом за обраду текста и израду презентација из пакета Libre Office - LibreOffice Writer и LibreOffice Impress.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (25 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 25 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаПланирана цена курса је 3 500 динара по полазнику. У случају да је пријављено 30 планираних учесника, цена за целу групу би била 105 000 дин. Урачунато: надокнада предавачима, порези, радни материјал, амортизација опреме, трошкови организовања завршног теста и освежење учесника.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања