logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

197 Ефикасно вођење педагошке документације Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе Абакус, Београд, Љ. Миодраговића 7ж/5, Београд
Особа за контактГоран Станојевић, goranabakus@gmail.com, 011 7466024, 064 8090630
АуториГоран Станојевић, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Жолт Коња, наставник, Електротехничка школа "Михајло Пупин", Нови Сад
РеализаториГоран Станојевић, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Жолт Коња, наставник, Електротехничка школа "Михајло Пупин", Нови Сад; Оливера Марковић, наставник, Електротехничка школа "Мија Станимировић", Ниш; Маја Тодоровић, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Милена Крстић, наставник, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла", Ниш
Општи циљевиПодизање информатичких компетенција наставника применом нових технологија и сервиса на Интернету; Унапређење вођења педагошке документација на нивоу школе.
Специфични циљевиОвај програм осмишљен је са циљем да се: Подигне ниво ефикасности и квалитета вођења педагошке документације и тиме олакша и унапреди овај део посла; Оспособе наставници за израду електронске педагошке документације у онлајн окружењу; Практично оспособе наставници за колаборативан рад над дељеном педагошком документацијом у виртуелном окружењу; Практично оспособе наставници за дељење и објављивање документације путем интернета применом неког од сервиса (Google сервиса, Microsoft SkyDrive и сл.), као и за удаљено штампање докумената.
Теме програмаЕлементи педагошке документације; Могућности примене информационо комуникационих технологија у вођењу педагошке документације; Онлајн сервиси за вођење педагошке документације; Израда, објава, подела и штампа електронске педагошке документације (90 минута); Рад са онлајн сервисима – Гугл сервис и Мајкрософт сервис; Сараднички рад и дељење педагошке докуметације.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање2 недеље (24 сата, 8 сати непосредног рада са учесницима) 24 бода
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику је 3 200 РСД. У цену су урачунати трошкови рада реализатора, обезбеђивање ЛМС платформе, трошкови материјала, путни и административни трошкови.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања