logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

196 Електронски тестови Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСредња техничка школа, Сомбор, Трг Цара Лазара 4, Сомбор
Особа за контактИмре Герштмајер, gimre@mts.rs, 025 432240, 063 522468
АуториШандор Кеваго, наставник, Средња техничка школа, Сомбор; Имре Герштмајер, наставник, Средња техничка школа, Сомбор; Csaba Diósy, наставник, ОШ "Братство јединство", Сомбор
РеализаториШандор Кеваго, наставник, Средња техничка школа, Сомбор; Имре Герштмајер, наставник, Средња техничка школа, Сомбор; Csaba Diósy, наставник, ОШ "Братство јединство", Сомбор
Општи циљевиОбучити полазнике за креирање електронских тестова за своје предмете, које ће моћи конкретно применити у наставном процесу, као и размењивати постојећа питања и тестове са колегама, који предају исте предмете.
Специфични циљевиСтицање знања и усвајање нових информација о технологијама за израду електронских тестова; Развијање способности креирања питања у електронској форми, коришћењем различитих типова питања и програмских алата; Постићи, да учесници семинара израде конкретне тестове, које ће дати својим ученицима, а да повратним информцијама поделе своја искуства са осталим полазницима и реализаторима.
Теме програмаДан 1: тема 1: Google Drive садржај: Коришћење готових и бесплатни решења за израду електронских тестова на Интернету; активности реализатора: Приказ могућности бесплатних решења за електронске упитнике на Google Drive-у. активности учесника: Креирање електронског образца на Google Drive-у. Предвиђено време за активност: Креирање електронског обрасца - 2 сата радни материјал: Штампано упутство. Тема 2: Hot Potatoes садржај: Израда тестова у Hot Potatoes прогрaму; активности реализатора: Демонстарција и упутство за инсталирање Hot potatoes програма активности учесника: Инсталирање програма Hot Potatoes. Упознавање са типовима питања и креирање две вежбе у Hot potatoes програму. Предвиђено време за активност: Креирање свих врста питања у Hot potatoes програму - 4 сата, креирање вежбе у Hot potatoes програму - 2 сата. радни материјал: Штампано упутство. Презентација потребних корака за креирање питања и вежбе за Hot potatoes програм. Дан 2: тема 3: спојена вежба у Hot potatoes-у. садржај: креирање спојених вежби у Hot potatoes програму. активности реализатора: Демонстрација креирања спојене вежбе у Hot Potatoes прогрaму; активности учесника: Креирање две спојене вежбе у у Hot Potatoes прогрaму; Предвиђено време за активност: Креирање спојених вежби - 3 сата; радни материјал: Презентација потребних корака за креирање спојене вежбе за Hot potatoes програму. Тема 4: руковање FTP програмима садржај: бесплатни програми за постављање садржаја на Интернет активности реализатора: Приказ програма за постављање садржаја на Интернет. активности учесника: Инсталирање програма за постављање садржаја на Интернет; предвиђено време за активност: Инсталирање и коришћење програма за постављање садржаја на Интернет - 3 сата; радни материјал: Штампано упутство. Тема 5: постављање Hot potatoes вежби на Интернет садржај: постављање Hot potatoes вежби на Интернет помоћу бесплатних FTP програма активности реализатора: Приказ постављања конкретног садржаја на Интернет. активности учесника: постављање спојене вежбе на Интернет предвиђено време за активност: постављање спојених вежби на Интернет и тестирање истих - 2 сата; радни материјал: Упутство за коришћење програма за постављање садржаја на Интернет. Дан 3: тема 6: Moodle садржај: упознавање и креирање питања на Moodle платформи. Упознавање и креирање тестова на Moodle платформи. активности реализатора: Демонстрација креирања питања и тестова на Moodle платформи. активности учесника: Креирање по 2 питања од сваког типа питања на Moodle платформи. Креирање тестова са постојећим питањима на Moodle платформи. Предвиђено време за активност: Креирање питања у Moodle-у - 3 сата; Креирање тестова у Moodle-у - 1.5 сат; радни материјал: Штампано упутство. Демонстарција креирања питања и тестова на Moodle платформи. Тема 7: повезивање Moodle платформе sa Hot Potatoes вежбама садржај: Увоз Hot Potatoes вежби на Moodle платформу. активности реализатора: Демонстрација спајања Hot potatoes вежби и Moodle платформе. Приказ примера. активности учесника: Увожење Hot potatoes вежби на Moodle платформу преко активности и SCORM пакета. Предвиђено време за активност: Спајање Moodle-а и Hot potatoes вежби - 1.5 сат; Google Drive; Hot Potatoes (Израда тестова у Hot Potatoes прогрaму); Спојена вежба у Hot potatoes-у (креирање спојених вежби у Hot potatoes програму); Руковање FTP програмима ( бесплатни програми за постављање садржаја на Интернет); Постављање Hot potatoes вежби на Интернет (постављање Hot potatoes вежби на Интернет помоћу бесплатних FTP програма); Moodle (упознавање и креирање питања на Moodle платформи. Упознавање и креирање тестова на Moodle платформи); Повезивање Moodle платформе sa Hot Potatoes вежбама.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање4 недеље (24 сата, 2 сата непосредног рада са учесницима) 24 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЗа онлајн обуку цена је 1 500 динара по учеснику. У цену је урачуната надокнада предавачима, освежење на завршном сусрету, путни трошкови предавача и издавање Уверења.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања