logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

195 Електронски системи учења Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСредња техничка школа, Сомбор, Трг Цара Лазара 4, Сомбор
Особа за контактИмре Герштмајер, gimre@mts.rs, 025 432240, 063 522468
АуториШандор Кеваго, наставник, Средња техничка школа, Сомбор; Имре Герштмајер, наставник, Средња техничка школа, Сомбор; Csaba Diósy, наставник, ОШ "Братство јединство", Сомбор
РеализаториШандор Кеваго, наставник, Средња техничка школа, Сомбор; Имре Герштмајер, наставник, Средња техничка школа, Сомбор; Csaba Diósy, наставник, ОШ "Братство јединство", Сомбор
Општи циљевиОбучити полазнике за коришћење ЛМС платформе за креирање сопственог курса; Постављање наставног материјала, креирање тест питања за свој предмет и реализација теста од постојећих питања; Анализа активности ученика.
Специфични циљевиСтицање знања и усвајање нових информација о технологијама за коришћење ЛМС платформе, који обухвата постављање наставног материјала и мултимедијалног садржаја, креирања тестова и тестирање ученика електронским путем; Развијање способности коришћења више програмских алата за израду наставног садржаја, тестова и питања за њих; Учесници семинара треба да отворе сопствени курс на ЛМС платформи, поставе сопствене наставне материјале и креирају тест са што више различитих типова питања и програмских алата.
Теме програмаЛМС платформа; Тестови (Креирање питања и тестова на ЛМС платформи. Анализа резултата тестова. Спајање ЛМС платформе са програмима за електронско тестирање. SCORM. Коришћење и анализа упитника за евалуацију)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 15 учесника је 45 000 динара (по учеснику 3 000 динара). У цену је урачуната надокнада за предаваче, освежење у паузама, путни трошкови и смештај предавача - реализатора, издавање Уверења и ПДВ.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања