logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

193 Бесплатни инернет алати за припрему, реализацију и праћење активности учења Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаПедагошко друштво информатичара Србије – Ниш, Алесандра Медведева 14, спрат 2, канцеларија 235, Ниш
Особа за контактДејан Пејчић, dpejca@mts.rs, +38118512500, +381637714164
АуториМилена Крстић, наставник програмирања, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Никола Лилић, наставник веб програмирања, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Данијела Стајић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник, Економска школа Ниш
РеализаториМилена Крстић, наставник програмирања, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Никола Лилић, наставник веб програмирања, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Данијела Стајић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник, Економска школа Ниш
Општи циљевиПодизање квалитета реализације наставних садржаја подстицањем и оспособљавањем наставника за креирање квалитетних аудио-визуелих наставних материјала и упућивање наставника у методе праћења учешћа и постигнућа ученика коришћењем интернет алата.
Специфични циљевиПодстицање и оспособљавање наставника на коришћење ИТ алата у изради наставних материјала и тиме интензивирање конструктивне комуникације и сарадње у свим правцима: наставник-наставник, наставник-ученик и ученик-ученик; Овладавање наставника техникама пружања повратних информација и континуираног увида ученика и родитеља у извештаје о резултатима рада коришћењем аутоматизованих система на вебу; Стицање знања довољних за самосталну изаду наменског сајта у сврху реализације наставе конкретног предмета или интернет презентације школе; Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИТ-а; Развијење отворености према процесу сталног учења и усавршавања.
Теме програмаТаксономија web 2.0 алата; Cloud системи; Креирање wiki сајта; Online алати за израду мапа ума; Израда оnline квизова; Израда сајта на wordpress-у; Online алати за пружање повратних информација; Online алати за евалуацију и самоевалуацију
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (32 сата, 2 сата непосредног рада са учесницима) 32 бода
ЕлектронскиДа
Цена3 000,00 дин по учеснику. Цена програма укључује надокнаду предавачима, електронски материјал са серминара достављен путем електронске поште, организацију завршног сусрета. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја и исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања