logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

19 Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 857-92-62
АуториВесна Уѕелац, педагог, ЕГШ „Никола Тесла“, Зрењанин
РеализаториВесна Уѕелац, педагог, ЕГШ „Никола Тесла“, Зрењанин; Смиљана Берар, психолог, ЕГШ „Никола Тесла“, Зрењанин
Општи циљевиОспособљавање наставника за васпитно деловање на формирање и развој самопоуздања личности детета и ученика.
Специфични циљевиРазвијање комуникацијских вештина наставника; редуковањем пасивне и агресивне комуникације у корист асертивне; Развијање способности наставника за добро слушање; Развијање способности наставника за спознавање сопствених искривљених уверења која утичу на способост наставника да делују васпитно на ученика; Развијање способности наставника за задобијање поверења ученика; Развијање самопоуздања наставника редуковањем улога у животу које их у томе спречавају.
Теме програмаУлога адекватне, асертивне комуникације у стварању здравог одрастања личности; КЕР модел когнитивне препреке и искривљена уверења која спречавају наставника да васпитно делује; Улоге у животу које нас спречавају да комуницирамо асертивно и васпитно делујемо; Значај доброг и активног слушања наставника за формирање и развој личности детета и ученика; Васпитно деловање наставника кроз различите облике рада са ученицима и родитељима; Подстицајна средства у васпитању.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања