logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

189 Flash анимације 2 Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаОбразовно-методички центар Катедра, Нови Сад, Змај Јовина 12, 21000 Нови Сад, Нови Сад
Особа за контактВишња Исидора Дивилд Жежељ, visnjadivild@yahoo.com, 021 420 287, 062 288 222
АуториРадосављевић Витомир дипл. инж, сарадник, Висока ИЦТ школа, Београд
РеализаториРадосављевић Витомир дипл. инж, сарадник, Висока ИЦТ школа, Београд; Славица Штрбац, предавач, Висока ИЦТ школа, Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је савладавање техника и вештина дигиталне обраде фотографија помоћу софтверског алата „Adobe FlashCS6“.
Специфични циљевиЦиљеви обухватају савладавање радног окружења програма, принципа векторске графике, овладавање алатима програма, принципима израде анимација и упознавање са различитим техникама израде и контроле анимација.
Теме програмаButtons симболи; Управљање анимацијом Action Script програмом; Flash галерија слика,
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајање5 недеља (40 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 40 бода
ЕлектронскиДа
ЦенаПрограм се реализује путем интернета и цена је формирана према појединичаном учеснику. Цена по учеснику износи 3 700 динара. У цену је урачунато: накнада предавачима, израда наставног материјала, штампани материјал за завршни сусрет, одржавање пратећег сајта програма.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61