logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

187 У сусрет стресу – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад, Браће Рибникар 32, Нови Сад
Особа за контактМирјана Лазор, mlazor5@gmail.com, 021 400024, 064 1954278
АуториНебојша Николић, специјални педагог, Школа за основно и средње образовање “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад
РеализаториНебојша Николић, дипл. специјални педагог, Школа за основно и средње образовање “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Светлана Матић Моровић, дипл. специјални педагог, Школа за основно и средње образовање “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Светлана Башевић, дипл. психолог, Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад
Општи циљевиРазвијање општих компетенција за конструктивно управљање стресом чиме се поуздано може допринети унапређењу квалитета рада, очувању менталног здравља и подизању колективног етоса запослених у систему образовања.
Специфични циљевиСтицање основних знања о стресу, професионалном оптерећењу и емоционалној исцрпљености; Упознавање са изворима стреса, препознавање фактора ризика за појаву стреса, препознавање посредних елемената развоја професионалног оптерећења и дисоцијативних сметњи; Стицање знања и вештина за ефикасно управљање персоналним и професионалним стресом; Овладавање прецизном применом практичних техника корекције негативних одраза стреса на здравље и понашање полазника; Развијање свести о потреби креирања професионално стимулативне средине са простором за менталну и физичку релаксацију; Стварање основе за развој личне стратегије трајнијег превладавања стреса упознавањем са бројним приступима, методама и техникама превенције и ублажавања одраза стреса.
Теме програма“Шта нас кочи”; Понашање и стрес; Личност и стрес; Круг стреса; Корекција уверења; Увод у емоционалну исцрпљеност; Превентивни приступ стресу, професионалном оптерећењу и емоционалној исцрпљености; Персоналне зоне стабилности; Практични приказ технике визуелизације са методом подсвесне комуникације; Техника “АРА”; Практична показна вежба правилне употребе антистрес лоптице; Интерактивна радионица „ОК табла“; Боје и стрес ;Хумор и стрес
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника износи нето 75 000 динара, уз додатне трошкове пута и обезбеђивања смештаја уколико се обука организује на удаљености већој од 100 км од Новог Сада. У случају мање групе цена се коригује.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања