logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

186 Тровање храном – улога наставника у препознавању ризика, превенцији и едукацији ученика и родитеља Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаСтруковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Ресавска 84/9, Београд
Особа за контактДрагољуб Ђокић, dragoljubdjokic@yahoo.com, 011 2658 364, 060 344 3350
Ауториприм.др сци. мед. Мила Вучић Јанковић, специјалиста епидемиологије, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; проф.др сци. мед. Горан Белојевић, специјалиста хигијене, Медицински факултет у Београду, Београд; Илинка Милетић, професор педагогије и психологије, ОШ "Ђорђе Крстић", Београд; Ана Јанковић, професор француског језика, Филолошка Гимназија, Београд
Реализаториприм.др сци. мед. Мила Вучић Јанковић, специјалиста епидемиологије, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; проф. др сци. мед. Горан Белојевић, специјалиста хигијене, Медицински факултет у Београду, Београд; Илинка Милетић, професор педагогије и психологије, ОШ "Ђорђе Крстић", Београд; Ана Јанковић, професор француског језика, Филолошка Гимназија, Београд
Општи циљевиЕдукација наставника о принципима здраве исхране, храни као путу преношења заразних болести, о заразним болестима и мерама превенције; Оспособљавање наставника за препознавање ризика, реаговање и ингеренције.
Специфични циљевиСтицање знања о: Ризицима од заразних болести које се преносе храном; Карактеристикама заразних болести пренетих храном; Мерама превенције; Ингеренцијама наставника. Обука наставника за; Рано пропознавање ризика од тровања храном; Адекватно реаговање на алиментарне интоксикације и токсиинфекције; Едукацију ученика и родитеља о ризицима и начину заштите од заразних болести које се могу пренети храном.
Теме програмаПромоција правилне исхране - заштита и унапређење здравља предшколске и школске деце; Услови који доприносе небезбедној исхрани и ризику од тровања храном; Токсиинфекције код деце предшколског и школског узраста; Интоксикације код деце предшколског и школског узраста; Израда концепта и плана активности за примену стеченог знања у пракси.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, васпитач у дому ученика, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника60
Трајање3 недеље (14 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 14 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 600 динара (12 x 300 динара уз административну забрану)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања