logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

185 Рано откривање зависности од дрога код школске деце – обука наставника за рад са родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаСтруковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Ресавска 84/9, Београд
Особа за контактДрагољуб Ђокић, dragoljubdjokic@yahoo.com, 011 2658 364, 060 344 3350
Ауторипроф.др сци. мед. Драгољуб Ђокић, специјалиста социјалне медицине, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; мр сци. мед. др Снежана Алчаз, специјалиста неуропсихијатрије, Специјална болница за болести зависности, Београд; др Весна Андрејевић, специјалиста социјалне медицине, Институт за јавно здравље, Крагујевац; Јелена Блажевић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија, Београд
Реализаторипроф.др сци. мед. Драгољуб Ђокић, специјалиста социјалне медицине, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; мр сци. мед. др Снежана Алчаз, специјалиста неуропсихијатрије, Специјална болница за болести зависности, Београд; др Весна Андрејевић, специјалиста социјалне медицине, Институт за јавно здравље, Крагујевац; Јелена Блажевић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија, Београд
Општи циљевиСтицање релевантних знања о дрогама (општи и специфични знаци зависности) потребних за рано препознавање злоупотребе најчешће коришћених дрога код школске деце; Обука за рад са родитељима и њихово оспособљавање за рано препознавање зависности.
Специфични циљевиСтицање знања о општим знацима злоупотребе дрога (физичко, психичко и социјално стање/функционисање); Стицање специфичних знања о начину деловања и ефектима најчешће злоупотребљаваних дрога: Депресори ЦНС (алкохол, барбитурати, средства за умирење и спавање); Канабиониди (марихуана, хашиш); Стимуланси (кокаин, crack, амфетамин и сличне супстанце); Опијати (опојне дроге: хероин, опијум, морфин, чај од макових чаура, метадон, кодеин); Халуциногени (ЛСД, трип); Испарљиви растварачи (лепак, боје, лакови, бензин, разређивач, ацетон); Оспособљавање наставника за помоћ родитељима у препознавању зависности од дрога и адекватно реаговање.
Теме програмаПо чему се препознаје коришћење дрога и шта родитељи могу да ураде; Како препознати злоупотребу депресора ЦНС; Како препознати злоупотребу канабионида; Како препознати злоупотребу стимуланаса; Како препознати злоупотребу опијата - опојних дрога; Како препознати злоупотребу халуциногена; Како препознати злоупотребу испарљивих растварача; Израда концепта и плана активности за примену стеченог знања у пракси; Анализа решења и могућности примене у пракси
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника60
Трајање5 недеља (28 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 28 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 600 динара (12 х 300 динара, уз административну забрану)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања