logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

184 Превенција хив инфекције у адолесценцији и улога наставника Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаСтруковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Ресавска 84/9, Београд
Особа за контактДрагољуб Ђокић, dragoljubdjokic@yahoo.com, 011 2658 364, 060 344 3350
Ауторипроф.др сци. мед. Драгољуб Ђокић, специјалиста социјалне медицине, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; мр сци. мед. др Снежана Алчаз, специјалиста неуропсихијатрије, Специјална болница за болести зависности, Београд; прим.др сци. мед. Мила Вучић Јанковић, специјалиста епидемиологије, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; др.мед. Весна Андрејевић, специјалиста социјалне медицине, Институт за јавно здравље, Крагујевац
Реализаторипроф.др сци. мед. Драгољуб Ђокић, специјалиста социјалне медицине, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; мр сци. мед. др Снежана Алчаз, специјалиста неуропсихијатрије, Специјална болница за болести зависности, Београд; прим.др сци. мед. Мила Вучић Јанковић, специјалиста епидемиологије, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; др мед. Весна Андрејевић, специјалиста социјалне медицине, Институт за јавно здравље, Крагујевац
Општи циљевиСтицање релевантних знања о ХИВ инфекцији; Обука за рад са ученицима на превенцији ХИВ инфекције и решавање проблема у вези са њом.
Специфични циљевиРазумевање повезаности инфекције и ризичног понашања; Стицање знања о могућностима заштите: контрола у избору партнера, контрола у избору сексуалних техника и употреба средстава заштите; Обука за развој (усвајање) образаца протективног понашања код деце; Оспособљавање наставника за превенцију стигме и дискриминације ХИВ позитивне деце.
Теме програмаХИВ инфекција као јавноздравствени проблем; Ризик за добијање ХИВ инфекције; Могућност заштите; Контрола серопозитивности; Живот са серопозитивним особама; Здравствено васпитни рад у превенцији ХИВ инфекције са школском децом; Израда концепта и плана активности за примену стеченог знања у пракси; Анализа решења и могућности примене у пракси
Циљна групаНаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика
Број учесника60
Трајање4 недеље (26 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 26 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 600 динара (12 x 300 динара уз административну забрану)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања