logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

183 Осећати се добро у својој професионалној улози - снаге и ресурси за веће задовољство послом Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаУдружење васпитача Војводине, Нови Сад, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактРадмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 021 6338749, 064 6422642
Ауторидр Лада Маринковић, професор струковних студија за област психолошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад; др Ђурђа Солеша Гријак, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
Реализаторидр Лада Маринковић, професор струковних студија за област психолошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад; др Ђурђа Солеша Гријак, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
Општи циљевиРазвој компетенција из области комуникације, емоционалне регулације и социјалних односа. Унапређење менталног здравља, задовољства послом и развијање стратегија за управљање каријером.
Специфични циљевиСпецифични циљеви су: Утврђивање проблема који представљају могуће узроке незадовољства везаног за посао; Откривање индивидуалних снага и ресурса за превладавање стресних ситуација у контексту обављања посла; Упознавање са алатима који помажу у решавању проблема; Откривање и коришћење ресурса за самопомоћ (интервизијске групе, тимски рад и др.); Развијање креативног приступа у планирању и бризи о сопственој каријери; Повећање емоционалне контроле над изворима стреса; Проширивање знања о стратегијама превладавања стреса.
Теме програмаУ каквој су вези посао и задовољство?; Где се крију извори незадовољства?; У каквој су вези незадовољство и посао?; Услови за осећање среће и благостања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 15 учесника је 55 000 дин. По учеснику 3 700 дин.(обухвата: радни материјал; освежење у паузама; материјал за евалуацију на семинару и након семинара, сертификати за учеснике); Додатно путни трошкови за реализаторе (у зависности од места извођења програма- цена бензина по километражи).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања