logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

181 Заштитите своје дете од дрога – обука наставника за рад са родитељима школске деце Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаСтруковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Ресавска 84/9, Београд
Особа за контактДрагољуб Ђокић, dragoljubdjokic@yahoo.com, 011 2658 364, 060 344 3350
Ауторипроф.др сци. мед. Драгољуб Ђокић, специјалиста социјалне медицине, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; мр сци. мед. др Снежана Алчаз, специјалиста неуропсихијатрије, Специјална болница за болести зависности, Београд; др Весна Андрејевић, специјалиста социјалне медицине, Институт за јавно здравље, Крагујевац; Јелена Блажевић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија, Београд
Реализаторипроф.др сци. мед. Драгољуб Ђокић, специјалиста социјалне медицине, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; мр сци. мед. др Снежана Алчаз, специјалиста неуропсихијатрије, Специјална болница за болести зависности, Београд; др Весна Андрејевић, специјалиста социјалне медицине, Институт за јавно здравље, Крагујевац; Јелена Блажевић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија, Београд
Општи циљевиСтицање знања о улози и задацима породице у примарној превенцији зависности од дрога; Обука наставника за пружање помоћи родитељима у развоју здравствених потенцијала породице.
Специфични циљевиУпознавање карактеристика зависности од дрога релевантних за примарну превенцију; Разумевање концепта примарне превенције и начина на који се она остварује у породици; Оспособљавање за развој здравствених потенцијала породице (протективних механизама који доприносе спречавању настанка зависности код деце); Упознавање садржаја и метода рада који су примерени потребама деце различитог узраста.
Теме програмаЗависности од дрога као јавноздравствени проблем; Породица - фактор ризика или протективни фактор зависности; Како се развијају протективни услови за развој детета; Шта родитељи могу да ураде за дете у поједином узрасту; Израда концепта и плана активности за примену стеченог знања у пракси; Анализа решења и могућности примене у пракси.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика
Број учесника60
Трајање3 недеље (21 сата, 2 сата непосредног рада са учесницима) 21 бода
ЕлектронскиДа
Цена3 600 динара (12 x 300 динара уз административну забрану)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања