logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

180 Заштита ученика од заразних болести током рекреативне наставе и екскурзија – улога и одговорност наставника Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаСтруковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Ресавска 84/9, Београд
Особа за контактДрагољуб Ђокић, dragoljubdjokic@yahoo.com, 011 2658 364, 060 344 3350
Ауториприм.др сци. мед. Мила Вучић Јанковић, специјалиста епидемиологије, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; проф.др сци. мед. Драгољуб Ђокић, специјалиста социјалне медицине, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; проф.др сци. мед. Горан Белојевић, специјалиста хигијене, Медицински факултет у Београду, Београд; Марија Милетић, професор, директор XIV Београдске гимназије, Београд
Реализаториприм.др сци. мед. Мила Вучић Јанковић, специјалиста епидемиологије, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; проф.др сци. мед. Драгољуб Ђокић, специјалиста социјалне медицине, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; проф.др сци. мед. Горан Белојевић, специјалиста хигијене, Медицински факултет у Београду, Београд; Марија Милетић, професор, директор XIV Београдске гимназије, Београд
Општи циљевиЕдукација наставника о здравственом ризику који носи измештање ученика, претећим заразним болестима и мерама превенције; Оспособљавање наставника за препознавање ризика, реаговање и ингеренције.
Специфични циљевиСтицање знања о: Ризицима од заразних болести које носи измештање ученика; Најчешћим болестима; Мерама превенције; Ингеренцијама наставника. Обука наставника за: Рано пропознавање ризика; Адекватно реаговање; Едукацију ученика и родитеља о ризицима и начину заштите од заразних болести у специфичним условима рекреативне наставе и екскурзије.
Теме програмаПромоција, заштита и унапређење здравља школске деце; Најчешће акутне респираторне заразне болести у школском узрасту; Најчешће акутне цревне заразне болести у школском узрасту; Полно преносиве болести код адолесцената; Вашљивост и шуга; Организација екскурзија и превенција здравствених ризика; Израда концепта и плана активности за примену стеченог знања у пракси
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика
Број учесника60
Трајање4 недеље (23 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 23 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 600 динара (12 x 300 динара уз административну забрану)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања