logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

179 Заштита репродуктивног здравља ученика од полно преносивих болести – улога наставника у едукацији ученика и родитеља Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаСтруковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Ресавска 84/9, Београд
Особа за контактДрагољуб Ђокић, dragoljubdjokic@yahoo.com, 011 2658 364, 060 344 3350
Ауториприм.др сци. мед. Мила Вучић Јанковић, специјалиста епидемиологије, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; проф.др сци. мед. Горан Белојевић, специјалиста хигијене, Медицински факултет у Београду, Београд; др Весна Андрејевић, специјалиста социјалне медицине, Институт за јавно здравље Крагујевац, Крагујевац; Илинка Милетић, професор педагогије и психологије, ОШ "Ђорђе Крстић", Београд
Реализаториприм.др сци. мед. Мила Вучић Јанковић, специјалиста епидемиологије, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; проф.др сци. мед. Горан Белојевић, специјалиста хигијене, Медицински факултет у Београду, Београд; др Весна Андрејевић, специјалиста социјалне медицине, Институт за јавно здравље Крагујевац, Крагујевац; Илинка Милетић, професор педагогије и психологије, ОШ "Ђорђе Крстић", Београд
Општи циљевиСтицање знања о полно преносивим заразним болестима, њиховим последицама по репродуктивно здравље и мерама превенције; Обука наставника за примену мера превенције (рано пропознавање ризика и адекватно реаговање).
Специфични циљевиСтицања релевантних знања (едукација наставника) о: Карактеристикама репродуктивног здравља; Најчешћим полним болестима у популацији адолесцената (карактеристике узрочника, развој болести, клиничка слика, последице); Мерама превенције и ингеренцијама наставника у овој области; Развој вештина (обука наставника) за: Препознавање ризика од полно преносивих болести; Примену мера превенције (модел здравих стилова живљења, лична хигијена); Реаговања на проблем (недовољно, пожељно и очекивано, претерано, и неовлашћено реаговање).
Теме програмаЗдравствени ризици адолесценције - значај очувања и унапређења репродуктивног здравља; Вирусне полно преносиве болести код адолесцената; Бактеријске полно преносиве болести код адолесцената; Утицај полно преносивих болести на репродуктивно здравље и мере превенције; Израда концепта и плана активности за примену стеченог знања у пракси.
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика
Број учесника60
Трајање3 недеље (17 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 17 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 600 динара (12 x 300 динара уз административну забрану)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања