logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

177 Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаУдружење Креативни учитељи, Београд, Саве Ковачевића 138, Лештане, Београд
Особа за контактМомчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 011 2280932, 064 1357278
Ауторидр Стевица Борковић, социјални радник - психотерапеут; Гордана Петровић, специјалиста за социотерапију и социјалну рехабилитацију
Реализаторидр Стевица Борковић, социјални радник - психотерапеут; Гордана Петровић, специјалиста за социотерапију и социјалну рехабилитацију
Општи циљевиЕдукација полазника о болестима зависности, њихово препознавање и адекватно реаговање.
Специфични циљевиУнапређивање сазнања из болести зависности (примарна, секундарна и терцијална превенција); Оспособљавање полазника да адекватно реагују у ситуацијама породичног ризика; Разоткривање заблуда у вези са болестима зависности и њихова промена.
Теме програмаПојам дрога, историјат дрога, врсте и особине дрога, начин деловања дрога на централни нервни систем, психолошка зависност, физичка зависност, толеранција - појам и објашњење пада и пораста толеранције, поремећај ендорфина код злоупотребе дрога
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена: 1 950,оо динара (у даљем тексту: д) по полазнику, у нето износу. Спецификација цене обуке по полазнику: хонорари реализатора 600 д. по извршиоцу, укупно: 1 200 д; трошкови материјала и опреме: 300 д, путни трошкови за подручје Београда: 200 д, трошкови уверења, пословања, администрације и ПТТ-а: 250 д. У цену нису урачунати трошкови освежења, исхране, радног простора и смештаја реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања