logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

176 Сексуална хигијена – основа репродуктивног здравља Компетенцијa: K3
Приоритети: 5
ИнституцијаСтруковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Ресавска 84/9, Београд
Особа за контактДрагољуб Ђокић, dragoljubdjokic@yahoo.com, 011 2658 364, 060 344 3350
Ауторипроф. др Горан Белојевић, специјалиста хигијене, Медицински факултет у Београду, Београд; др сци. мед. Мила Вучић Јанковић, специјалиста епидемиологије, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; др Весна Андрејевић, специјалиста социјалне медицине, Институт за јавно здравље, Крагујевац
Реализаторипроф. др Горан Белојевић, специјалиста хигијене, Медицински факултет у Београду, Београд; др сци. мед. Мила Вучић Јанковић, специјалиста епидемиологије, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; др Весна Андрејевић, специјалиста социјалне медицине, Институт за јавно здравље, Крагујевац
Општи циљевиЕдукација наставника о принципима и садржајима сексуалне хигијене; Оспособљавање за рад на подизању нивоа здравствене писмености и очување и унапређење сексуалног здравља деце и омладине.
Специфични циљевиСтицање знања о: Концепту егзистенцијалних нагона (ерос и танатос); Задовољавању нагона (време за први коитус, плодност девојке, женски оргазам, биолошки значај величине пениса у ерекцији); Биолошка, психолошка и социјална ограничења (биолошка сврха секса, фимоза и вагинизам, предрасуде, границе сексуалних слобода); Шта је “нормално”, а шта није “нормално” у сексу (важност верности, користи и штете од мастурбације, хомосексуализам, порнографија); Хигијенским мерама које доприносе очувању плодности мушкарца и жене (коришћење кондома).
Теме програмаЕрос и танатос; Основна биолошка сврха секса; Први коитус; Кондом; Плодност жене; Нормално и ненормално у сексу; Фимоза и вагинизам; Величина пениса; Мастурбација; Порнографија; Женски оргазам; Верност у сексу; Хомосексуализам; Очување и увећање плодности; Проституција; Израда концепта и плана активности за примену стеченог знања у пракси
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника45
Трајање5 недеља (32 сата, 3 сата непосредног рада са учесницима) 32 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 600 динара (12 x 300 динара уз административну забрану)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања