logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

174 Продужи живот знањем и понашањем Компетенцијa: K3
Приоритети: 5
ИнституцијаМрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 060/55-988-00
Ауторидр Гордана Симић, лекар специјалиста ургентне медицине- начелник СХМП ДЗ Крушевац
Реализаторидр Гордана Симић, лекар специјалиста ургентне медицине- начелник СХМП ДЗ Крушевац; др Ивана Мијајловић доктор медицине, Општа пракса ДЗ Крушевац; др Марија Петровић; др Зорица Петровић; др Марина Петровић
Општи циљевиЕдукација запослених у предшколским и школским установама о значају очувања здравља, усвајању и примени здравих стилова живота.
Специфични циљевиОспособљавање полазника курса за рано препознавање штетног дејства дувана, алкохола и психоактивних супстанци; Оспособљавање полазника курса за препознавање ризика штетног дејства дувана, алкохола и психоактивних супстанци; Оспособљавање полазника курса за поступање у критичним ситуацијама.
Теме програмаШтетно дејство дувана; Штетно дејство алкохола; Штетно дејство психоактивних супстанци; Eдукација ученика
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 400,оо по учеснику – ауторски хонорар, путни трошак, трошкови преноћишта и освежења са припадајућим порезима и доприносима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања