logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

173 Плесић антистресић – антистрес радионица за децу предшколског и раног школског узраста Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд, Господар Јевремова 18, Београд
Особа за контактЈадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 011 2633140, 060 3320241
Ауторидр Мирјана Мићовић, педијатар, ДЗ Стари град, председница удружења Фестивал здравља Београда, једини носилац дозволе Мин.здравља Србије за традиционалну методу Реики, која је водећа светска техника за регулсцију и редукцију стреса и једини едукатор ЕУ за технику Базалне стимулације; Јадранка Спасић, струковна медицинска сестра, ПУ "Дечји дани" Београд, председница Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије; Ана Миљковић Павловић, васпитач, ПУ "Дeчји дани"
Реализаторидр Мирјана Мићовић, педијатар, ДЗ Стари град, Београд, председница удружења "Фестивал здравља" Београд, једини носилац дозволе Мин. здравља Србије за методу Реики, која је водећа светска техника за регулсцију и редукцију стреса и једини едукатор ЕУ за технику Базалне стимулације; Јадранка Спасић, струковна медицинска сестра, ПУ "Дечји дани" Београд, председница Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије; Ана Миљковић Павловић, дип.педагог и васпитач, ПУ "Дечји дани" Београд
Општи циљевиДа се учесници обуке упознају и овладају знањем и вештинама за рад са децом на раном препознавању стресогених фактора, њихово освешћивање и елиминацију,у циљу очувања и унапређивања здравља и превенција последица стреса у најранијем узрасту.
Специфични циљевиУпознавање слушаоца са основама физиологије стреса и најчешћим узроцима стреса код деце узраста од 6 до 10 година; Упознавање слушаоца са основама духовно енергетске медицине и њеном применом у педијатрији; Упознавање слушаоца ca духовном, емоционалном и психичком основом стреса и последицама које настају у случају закаснелcе елиминације и редукције, по здравље детета; Упознавање са најчешћим психосоматским обољењима дечјег узраста и узроцима настанка; Упознавање са научним доказима о позитивном утицају музике, плеса, вођене имагинације и енергетских вежби на редукцију стреса у дечјем узрасту; Упознавање и овладавање техникама радионица "Плесић антистресић" са активним учешћем свих присутних уз појашњење сваке целине.
Теме програмаФизиологија стреса и основи енергестно духовне медицине; Најчешћи узроци стреса у предшколском узрасту и раном школском узрасту; Деца и музика; Шта је вођена имагинација, када и где се може успешно применити? Енергетске вежбе, шта је у њиховој основи? Упознавање са сегментима антистрес радионице "Плесић антистресић" са појашњењима; Радионица "Плесић антистресић "
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара по учеснику плус трошкови превоза. ( Цена обухвата хонорар за ауторе -Мирјану Мићовић и Ану Миљковић,штампани материјал и CD са музиком за сваког учесника, CD са комплетним радионицама и вежбама), трећи аутор и реализатор, Јадранка Спасић нема хонорар.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања