logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

172 Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 5
ИнституцијаОсновна школа „Бранислав Нушић”, Београд, Заплањска 45, Београд
Особа за контактМаријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 011 2851295, 064 8053200
АуториМаријана Стефановић, дипломирани школски психолог – педагог, психотерапеут, ОШ "Бранислав Нушић", Београд; Боринка Стојиловић, професор разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић“ Београд
РеализаториМаријана Стефановић, дипломирани школски психолог – педагог, психотерапеут, ОШ“Бранислав Нушић“ Београд; Боринка Стојиловић, професор разредне наставе, ОШ“Бранислав Нушић“ Београд
Општи циљевиНаставници се обучавају да препознају опасности одрастања и примене разноврсне технике превенције; Кроз едукативне радионице наставници упућују ученике и родитеље у вештине супротстављања алкохолу, дроги, насиљу, коцки и сектама.
Специфични циљевиПрепознавање најучесталијих облика вршњачког насиља и развијање стратегија превенције; Уочавање симптома патолошког коцкања и како помоћи; Упознавање метода психолошких манипулација у оквиру секти и сагледавање могућности превентивног деловања; Сагледавање специфичности алкохолизма младих, откривање делотворних мера превенције; Оснаживање наставника да препознају симптоме злоупотребе различитих ПАС; Како препознати почетак зависности, шта чинити и како спречити; Увежбавање стратегија и вештина суочавања са ризичним понашањима младих из улоге родитеља, наставника и вршњака; Подршка обученим наставницима да креирају аутентичне програме превенције.
Теме програмаАдолесенција и ризична понашања младих; “Коцка је бачена“ – симптоми патолошког коцкања и како помоћи; “Секте – ловци на младе душе “Насилник, жртва и посматрачи; „Пубертет гасе алкохолом“ – специфичности алкохолизма младих; Наркоманија; Шта чинити?
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 500 динара по учеснику. У цену је урачунато: Наканада за предаваче; Потребан материјал за реализацију обуке; Штампање и достава уверења о похађању обуке; Приручник – текстови предавања са обуке, сценарија за рад са ученицима, сценарија за рад са родитељима
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања