logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

171 Мала школа великог здравља – вежбе и игре духа и тела Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1А, Шабац
Особа за контактДушан Којић, rcsabac@gmail.com, 015 391599
Ауторипроф. др Павле Ковачевић, специјалиста социјалне медицине и здравственог васпитања, професор у пензији, Београд; мр Наташа Николић, професор, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд
Реализаторипроф. др Павле Ковачевић, специјалиста социјалне медицине и здравственог васпитања, професор у пензији, Београд; мр Наташа Николић, професор, директор Центра за културу и образовање Раковица, Београд
Општи циљевиСтицање знања о савременим методама чувања и унапређивања физичког, психичког, емотивног, полног и социјалног здравља ученика и свих одраслих који учествују у васпитно-образовном раду.
Специфични циљевиРазвијање свести о одговорности одраслих за здравље деце; Стицање знања о основним физичким, психичким, емотивним, полним и социјалним карактеристикама деце у периоду раста и развоја; Усвајање знања о стицању навика здравог живота у породици и школи учењем најважнијих принципа; Усвајање знања о могућностима пропагирања здравог живота у наставним и ваннаставним активностима у сарадњи са породицама и друштвеном средином; Усвајање нових метода и поступака очувања здравља, превазилажења евентуалних проблема и проналажења изузетног својства; Унапређивање здравља применом нових метода и поступака, стицањем нових навика у животу, раду и стваралаштву.
Теме програмаЗначај здравственог васпитања у школи; Мудрост живљења; Синтеза духа и тела - нове методе и принципи јачања виталности; Све се учи, све се вежба
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 2 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења. Установа у којој се одржава семинар у обавези је да обезбеди преноћиште за предаваче.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања