logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

170 Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци Компетенцијa: K3
Приоритети: 5
ИнституцијаГрадски завод за јавно здравље Београд, Булевар Деспота Стефана 54a, Београд
Особа за контактСветлана Младеновић Јанковић, svetlana.jankovic@zdravlje.org.rs, 011 2078 656, 063 7189980
Ауториприм. мр сц. мед. Светлана Младеновић Јанковић, специјалиста социјалне медицине, руководилац Центра за Промоцију здравља, помоћник директора Градског завода за јавно здравље Београд; Зора Дешић, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Јасмина Николић, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 4. Eleanor Hill, експерт за промоцију здравља, Велика Британија 5. Sue Occleston, наставник, Велика Британија 6. Patricia King, наставник, Велика Британија
Реализаториприм. мр сц. мед. Светлана Младеновић Јанковић, специјалиста социјалне медицине, руководилац Центра за Промоцију здравља, помоћник директора Градског завода за јавно здравље Београд; Јасмина Николић, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; проф. др Душанка Матијевић, специјалиста социјалне медицине, директор Градског завода за јавно здравље Београд; Снежана Матић, професор разредне наставе, ОШ "Ђура Даничић", Београд; Весна Филиповић, школски психолог, ОШ "Момчило Живојиновић", Младеновац; Бранко Новокмет, професор техничког и информатичког образовања, ОШ "Момчило Живојиновић", Младеновац; Иванa Оролицки, дипломирани психолог, ОШ "Светозар Марковић", Београд; Анђелка Брковић, доктор медицине, Центар за промоцију здравља, Градски завод за јавно здравље Београд; Владана Ђурић, виша медицинска сестра, Центар за промоцију здравља, Градски завод за јавно здравље Београд; Светлана Андријанић, професор разредне наставе и дипломирани географ, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Јелена Антић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац
Општи циљевиУнапређивање капацитета наставника у области превенције злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС).
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену методе "Заједничко учење кроз акцију уз сагледавање значаја партиципације ученика у превенцији злоупотреба дрога"; Оспособљавање наставника да код ученика развијају вештине које су важне за контролу сопственог понашања: развијање емоционалне интелигенције, подстицање самопоштовања, оспособљавање ученика за процену ризичног понашања, развијање делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје; Оспособљавање наставника да код ученика развијају активан приступ у борби против злоупотребе ПАС кроз процес истраживања проблема и унапређење комуникације са вршњацима.
Теме програмаЧињеничне информације о ПАС; Метода „Заједничко учење кроз акцију"; Водич за наставнике и приручник за децу; Емоционална интелигенција; Развој делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје; Значај тимског рада; Припрема и реализација истраживачких задатака; Упутства за реализацију програма у школама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 700,00 динара (по учеснику) Спецификација: надокнада за реализаторе, сертификати за полазнике, едукативни материјал за полазнике, потрошни материјал (папири, фломастери), освежење
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања