logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

169 Златни мост, едукација о репродуктивном здрављу и толеранцији намењена наставницима основних школа Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење Скаска, Зрењанин, Вишњићева 39, Зрењанин
Особа за контактАндреј Јаковљев, ajakovljev@yahoo.com, 064 8116401, 061 2285078
АуториЈасминка Петровић, награђивана ауторка за децу и младе, Београд; Ивана Лукић, психолошкиња XIV београдске гимназије и награђивана ауторка књига за младе, Београд; Јелена Радановић – дипломирана психолошкиња мастер са вишегодишњим искуством у бављењу методологијом истраживања; Ивана Јаковљев – дипломирана психолошкиња мастер са вишегодишњим искуством у различитим видовима радионичарског рада, истраживач приправник на Филозофском факултету у Београду
РеализаториЈасминка Петровић, награђивана ауторка за децу и младе, Београд; Ивана Лукић, психолошкиња XIV београдске гимназије и награђивана ауторка књига за младе, Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма Златни мост је обука наставника да са ученицима и родитељима разговарају о репродуктивном здрављу и сексуалности, кроз активности и литературу блиску ученицима, као и успостављење комуникације о овим темама између родитеља и наставника/ца са једне, и ученика/ца са друге стране.
Специфични циљевиУвиђање значаја и проналажење начина да се разговара о репродуктивном здрављу, толеранцији, људским правима и родној равноправности код ученика/ца основних школа, њихових родитеља и наставника/ца. Помоћ одраслима, који су са ученицима у непосредном контакту (родитеља и наставника/ца) да вештије и отвореније разговарају о темама које се тичу репродуктивног здравља и сексуалности. Унапређене комуникацијске вештине наставника/ца, као и унапређене вештине тимске комуникације. Програм осмишљен као спона, то јест „мост“ између ученика/ца и родитеља, односно наставника/ца. Оспособљавање наставника за препознавање ситуација и приказ активности којима се стимулишу и побољшавају односи у одељењу.
Теме програмаMеђусобно упознавање учесника (Уводни разговор)и упознавање са темом рада кроз уводне активности. Прича о настанку књиге „Секс за почетнике“, поглављима у књизи и сл. Рад на сензибилисању учесника за карактеристике, емотивно стање и проблеме ученика/ца. Како повећати свест о репродуктивном здрављу код ученика/ца основних школа, њихових родитеља и наставника/ца. Стварање одговарајуће радне атмосфере за разговор са ученицима на ове теме. Обрађивање контроверзних или осетљивих питања са ученицима на часовима одељенског старешине. Повезивање с заједницом изван разреда, разговори са родитељима, старатељима и њихово активно учешће. Заједничка израда плана и концепта активности за примену стечених знања у пракси, припрема часа.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2.000,00 по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања