logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

168 Здраво одрастање – програм за превенцију болести зависности деце од 5 до 10 година Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактОтилиа Велишек-Брашко, otilia.velisek@gmail.com, 021 451-683, 064 2470152
Ауторимр Ибоја Гера, психолог- координатор за квалитет и развојне пројекте, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад; Драгана Бабић, стручни сарадник-педагог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад; Соња Миладиновић, педагог- координатор за инклузивно образовање у ШУ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Школска управа Нови Сад; Снежана Родић, стручни сарадник-психолог, ОШ "Коста Трифковић", Нови Сад; Бисерка Вуњак Спасојевић, педагог, Нови Сад; Tajана Дивилд, стручни сарадник- педагог, ПУ"Радосно детињство", Нови Сад
РеализаториДрагана Бабић, стручни сарадник-педагог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад; Снежана Родић, психолог, стручни сарадник, ОШ "Коста Трифковић", Нови Сад; Аница Дудварски, психотерапеут, Дом здравља Бечеј; Бисерка Вуњак Спасојевић, педагог, Нови Сад; Tajана Дивилд, психолог, стручни сарадник, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад; Соња Миладиновић, педагог- координатор за инклузивно образовање у ШУ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Школска управа Нови Сад
Општи циљевиСтварати услове за одрастање без поремећаја менталног здравља, за понашања која га не нарушавају, укључивањем породице, институције и вршњачке групе.
Специфични циљевиПовећати осетљивост и проширити знања стручних радника и родитеља о знацима и узроцима болести зависности; Унапредити вештине у развијању комуникације; Развијати осетљивости за препознавање осећања и стицања вештина изражавања осећања; Подстицати процес социјализације и односа између појединца и групе; Развијати осетљивости за поједине изворе конфликата, њиховог тока и разрешавања; Упознати учеснике са елементарним знацима нарушеног менталног здравља и основним поступцима превенције и помоћи.
Теме програмаДобра размена успешна комуникација; Осећања и шта са њима; Појединац и група; Сукоб и сарадња у односима; Психолошка прва по моћ;
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника26
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена3 900 динара по учеснику обуке У цену је урачунат материјал за рад са учесницима у току обуке, радна скрипта за сваког учесника обуке са описаним активностима за рад са децом (45 игара) и разрађеним сценаријима за 6 родитељских састанака, умножене листе, обрасци за евиденцију рада са родитељима и са децом и хонорари за 2 водитеља семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања