logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

165 Мотивација школске деце као фактор превенције пушења – улоге и задаци наставника Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСтруковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Ресавска 84/9, Београд
Особа за контактДрагољуб Ђокић, dragoljubdjokic@yahoo.com, 011 2658 364, 060 344 3350
Ауториприм.др Петар Боровић, специјалиста опште медицине, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд; проф.др сци. мед. Драгољуб Ђокић, специјалиста социјалне медицине, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; мр сци. мед. др Снежана Алчаз, специјалиста неуропсихијатрије, Специјална болница за болести зависности, Београд; Tатјана Илић Марковић, дипломирани педагог, ОШ "Ђорђе Крстић", Београд
Реализаториприм.др Петар Боровић, специјалиста опште медицине, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд; проф.др сци. мед. Драгољуб Ђокић, специјалиста социјалне медицине, Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд; мр сци. мед. др Снежана Алчаз, специјалиста неуропсихијатрије, Специјална болница за болести зависности, Београд; Tатјана Илић Марковић, дипломирани педагог, ОШ "Ђорђе Крстић", Београд
Општи циљевиСтицање знања о детерминишућим факторима понашања; Стицање знања о штетности пушења у адолесценцији; Оспособљавање наставника за здравствено васпитни рад са децом на превенцији пушења путем индивидуалног здравствено васпитног рада.
Специфични циљевиСтицање знања о: Факторима који детерминишу понашање школске деце (знање, ставови, вредности, локус контроле, мотивација, вештине, утицај околине); Начину на који се понашање формира или модификује; Пушењу као болести зависности; Отровима у дуванском диму; Ефектима дуванског дима на учење и упамћивање, физичку активност и спорт, секс и репродуктивну способност, лепоту; Обука наставника за развој мотивације и инструментализацију мотива код школске деце.
Теме програмаЗдравствено понашање и његове детерминанте; Здравствено васпитна интервенција у формирању и/или модификацији понашања; Пушење као болест зависности; Пушење, учење и памћење; Пушење, физичка активност и спорт; Пушење, секс и репродуктивна способност; Пушење и лепота; Израда концепта и плана активности за примену стеченог знања у пракси; Анализа решења и могућности примене у пракси; Претест: Здравствено понашање и његове детерминанте; Здравствено васпитна интервенција у формирању и/или модификацији понашања; Пушење као болест зависности; Пушење, учење и памћење; Пушење, физичка активност и спорт; Пушење, секс и репродуктивна способност; Пушење и лепота; Посттест: Утврђивање излазног нивоа знања; Анализа решења и могућности примене у пракси
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника60
Трајање5 недеља (28 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 28 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 600 динара (12 x 300 дин, уз административну забрану)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања