logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

163 Основни курс у пружању прве помоћи Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Подгоричка 4, Сомбор
Особа за контактМихаел Антоловић, antolovic.michael@gmail.com, 025 423573, 063 1736667
Ауторипроф. др Данијела Петровић, ванредни професор, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за природно-математичке науке и менаџмент у образовању; доц. др Гордана Козодеровић, доцент, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за природно-математичке науке и менаџмент у образовању; Сања Шумоња, асистент, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за природно-математичке науке и менаџмент у образовању; Миона Богосављевић Шијаков, асистент, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за природно-математичке науке и менаџмент у образовању
Реализаторипроф. др Данијела Петровић, ванредни професор, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за природно-математичке науке и менаџмент у образовању; доц. др Гордана Козодеровић, доцент, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за природно-математичке науке и менаџмент у образовању; Сања Шумоња, асистент, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за природно-математичке науке и менаџмент у образовању; Миона Богосављевић Шијаков, асистент, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за природно-математичке науке и менаџмент у образовању
Општи циљевиОспособљавање учитеља, наставника и сарадника за пружање прве помоћи.
Специфични циљевиУнапређење знања наставника и сарадника о здравственим стањима деце која захтевају пружање прве помоћи; Оспособљавање наставника и сарадника за примену основних мера прве помоћи у стањима која угрожавају живот или здравље деце.
Теме програмаНајчешће повреде и здравствена стања деце која захтевају пружање прве помоћи;Циљеви и дужности при пружању прве помоћи; Основне мере спасавања живота и кардиопулмоналне реанимације; Основне мере прве помоћи у појединим стањима; Спречавање повреда
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена70 000,00 динара по групи или 3 000,00 по учеснику.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања