logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

162 Курс прве помоћи – теорија кроз праксу Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037 445-735, 064 83 555 96
АуториГордана Симић, лекар специјалиста ургентне медицине- начелник СХМП ДЗ Крушевац
Реализаторидр Гордана Симић, лекар специјалиста ургентне медицине - начелник СХМП ДЗ Крушевац; др Ивана Мијајловић, доктор медицине, Општа пракса ДЗ Крушевац; др Марија Петровић; др Зорица Петровић; др Марина Петровић
Општи циљевиЕдукација што већег броја запослених у предшколсим и школским установама о значају примене техника пружања прве помоћи.
Специфични циљевиОспособљавање полазника курса да самостално пружају адекватну неопходну прву помоћ и као прва карика у ланцу преживљавања активно учествују у спасавању живота повређених или оболелих.
Теме програмаПрва помоћ – основни појмови; КПЦР одраслих; КПЦР деце; Хајмлих-ов захват код одраслих и деце; Крварење и заустављање крварења; Повреде – појам, врсте и начин збрињавања повреда; Посебна – ургентна стања; Eдукација ученика
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 400,оо по учеснику – ауторски хонорар, путни трошак, трошкови преноћишта и освежења са припадајућим порезима и доприносима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања