logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

161 Деформитети тела код предшколске и школске деце, превенција и корекција Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Нови Пазар, Стевана Немање 2, Нови Пазар
Особа за контактНикола Профиловић, info@rcnp.rs, 020 322822, 060 6339633
Ауторипроф. др Зоран Богдановић, ванредни проф. на државном универзитету у Новом Пазару, Департман спорта, физичког васпитања и рехабилитације; проф. др Зана Долицанин, ванредни проф. на државном универзитету у Новом Пазару, Департман спорта, физичког васпитања и рехабилитације; др Бенида Пљакиц, Координатор струцне праксе на државном универзитету у Новом Пазару; др Ахмет Медједовиц, професор физ. васпитања у Медицинској сколи, Нови Пазар; др Владан Милић, доцент на државном универзитету у Новом Пазару, Департман спорта, физичког васпитања и рехабилитације: проф. др Енвер Међедовић, ванредни професор на државном универзитету у Новом Пазару, Департман спорта и физичког васпитања; проф. др Драган Мартиновић, редовни професор, Учитељски факултет у Београду
Реализаторипроф. др Зоран Богдановић, ванредни проф. на државном универзитету у Новом Пазару, Департман спорта, физичког васпитања и рехабилитације; проф. др Зана Долицанин, ванредни проф. на државном универзитету у Новом Пазару, Департман спорта, физичког васпитања и рехабилитације; др Бенида Пљакиц, Координатор струцне праксе на државном универзитету у Новом Пазару; др Ахмет Медједовиц, Професор физ. Васпитања у Медицинској сколи, Нови Пазар; др Владан Милић, доцент на државном универзитету у Новом Пазару, Департман спорта, физичког васпитања и рехабилитације; проф. др Енвер Међедовић, ванредни професор на државном универзитету у Новом Пазару, Департман спорта и физичког васпитања; проф. др Драган Мартиновић, редовни професор, Учитељски факултет у Београду
Општи циљевиЦиљ програма је оспособљавање свих учесника програма за правовремено препознавање одређених постуралних поремећаја, а извођаче наставе за рад na конкретном дијагностиковању, превенцији и третману деформитета.
Специфични циљевиУпознавање полазника са анатомским и физиолошким карактеристикама кичменог стуба и доњих екстремитета, као и патологијом деформитета ових регија код предшколског и школског узраста; Едукација васпитача предшколских установа о телесним деформитетима деце; Едукација учитеља, професора разредне наставе, наставника и професора физичког васпитања о функционалним девијацијама на кичменом стубу, кифозом, лордозом, сколиозом, деформитетима донјих екстремитета и могућностима дијагностковањa, превенције и корекцији на часовима физичког васпитања или специјализованим ћасовима; Упознавање са методологијом корективног рада, кинезитерапијским вежбама и другим активностима.
Теме програмаАнатомија кичменог стуба и доњих екстремитета; Девијације кичменог стуба (кифоза, лордоза и сколиоза), поремећаји доњих екстремитета; Методологија дијагностиковања постуралних поремећаја код деце; Радионица – дијагностика, демонстрација и увежбавање техника превентивног и корективног вежбања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНето цена (без пореза) за групу је 30 000,00 дин. Укључује 8 сати ефективне едукације и презентације, трошкове штампаног и видео материјала, сертификата, ауторства, реализације и координације програма
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања