logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

160 Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада,, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, atinaimina@neobee.net, 021 496340, 064 8634050
АуториБојана Филиповић, психолог консултант. ТИМ Центар; Милица Пријовић, психолог и психотерапеут сарадник, ТИМ Центар; Дејана Великић, стручни сарадник психолог, ОШ "Матко Вуковић"; Драгана Јелић, психолог консултант, ТИМ Центар; асистент сарадник Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију
РеализаториБојана Филиповић, психолог консултант. ТИМ Центар; Милица Пријовић, психолог и психотерапеут сарадник, ТИМ Центар; Дејана Великић, стручни сарадник психолог, ОШ "Матко Вуковић"; Драгана Јелић, психолог консултант, ТИМ Центар; асистент сарадник, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију
Општи циљевиИдентификација најчешћих стресних ситуација, усвајање техника за суочавање и управљање стресом и прављење индивидуалног плана за превенцију сагоревања на послу код просветних радника.
Специфични циљевиУпознавање са теоријским концептима стреса и здравља на раду; Идентификација стресних ситуација на послу; Идентификација индикатора (последица) стреса (бес, страх, анксиозност, хронична брига, конфликти, слабија радна ефикасност); Усвајање когнитивних и бихејвиоралних техника управљања стресом; Технике за ублажавање симптома стреса (вежбе релаксације и дисања); Израда личног акционог плана за управљање стресом.
Теме програмаОпшти модел стреса на раду; Технике за суочавање са стресом; Прогресивна мишићна релаксација; Општи модел стреса на раду; Технике за суочавање са стресом; Прогресивна мишићна релаксација; Акциони план
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за 30 учесника је 70 000 динара. Уколико број учесника буде мањи, цена ће у складу са тим бити коригована. У цену је урачунат материјал за учеснике и надокнада предавачима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања