logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

159 Безбедност ученика у школским објектима Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаКриминалистичко-полицијска академија, Београд, Цара Душана 196, Земун, Београд
Особа за контактСаша Мијалковић, sasa.mijalkovic@kpa.edu.rs, 064 8925002
Ауторипроф. др Саша Мијалковић, редовни професор Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Катедра безбедносних наука
Реализаторипроф. др Саша Мијалковић, редовни професор Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Катедра безбедносних наука; проф. др Дане Субошић, редовни професор Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Катедра полицијских наука; проф. др Горан Бошковић, ванредни професор Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Катедра криминалистичких наука; доц. др Далибор Кекић, доцент Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Катедра безбедносних наука; доц. др Божидар Оташевић, научни сарадник, заменик начелника Управе за образовање Министарства унутрашњих послова Републике Србије; Бранкица Ђуришић, специјалиста криминалистике, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Владимир Цветковић, мастер криминалистике, асистент Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Катедра безбедносних наука; Марија Поповић, мастер криминалистике, асистент Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Катедра безбедносних наука
Општи циљевиРазвијање безбедносне културе наставника, стручних сарадника и чланова управа школа, као и њихових едукативних квалификација из области безбедности, а посредно и ученика и њихових родитеља, што би резултирало унапређењем њихове безбедности.
Специфични циљевиОспособљавање ученика и наставног особља за благовремену и правилну идентификацију претњи безбедности ученика и развијање способности за правовремено реаговање; Унапређење менаџерских способности за креирање и спровођење мера превенције угрожавања безбедности ученика; Развијање способности управљачких структура у школама за решавање проблема безбедности у школским објектима и за сарадњу са службама националног система безбедности и службама локалне самоуправе; Унапређење безбедности ученика, наставника и ненаставног школског особља; Унапређење безбедности имовине школа.
Теме програмаДосадашња искуства и напори на пољу унапређења безбедности ученика у школским објектима; Доминантни облици угрожавања безбедности ученика у школским објектима; Предавања: в) субјекти очувања и унапређења безбедности ученика у школским објектима; Менаџмент унапређења безбедности у школама: студија случаја „Звездара“; Субјекти очувања и унапређења безбедности ученика у школским објектима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000 динара, а цена за групу утврђује се на основу броја учесника. У цену су укључени радни материјал (стручна литература и CD са текстовима, презентацијама и сликама), трошкови закупа простора за одвијање семинара, трошкови организације супервизијских састанака, путни трошкови и хонорар реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања