logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

158 Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаГимназија „Светозар Марковић”, Нови Сад, Његошева 22, Нови Сад
Особа за контактТатјана Вукадиновић, tatjana_vukadinovic@yahoo.com, 021 4721932, 060 6146714
АуториАлександар Крстић, професор филозофије у Гимназији "Светозар Марковић", Нови Сад; Татјана Вукадиновић, професор филозофије у Гимназији "Светозар Марковић", Нови Сад
РеализаториТатјана Вукадиновић, професор филозофије у Гимназији "Светозар Марковић", Нови Сад; Љиљана Арађански Рајков, школски психолог Гимназије "Светозар Марковић" Нови Сад
Општи циљевиНеговање културе говора наставника и ученика, говора, који је логички заснован, етички промишљен и естетски обликован; Афирмисање говора не само као средствa за изражавања мисли и емоција, него и значајног медија људског деловања.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за унапређивање културе говора кроз наставу и ваннаставне активности; Развијање наставничких компетенција у домену планирања и реализовања различитих активности (панел дискусије, мини научне конференције попут Тед-конференција) којима се подстиче креативност и иницијатива; Формирање комуникативне заједнице истраживача; Оспособљавање наставника да развија код ученика естетичке, комуникационе и грађанске компетенције; Оснаживање наставника за пружање различитих облика подршке у развоју личности ученика кроз подизање самопоуздања као и нивоа аспирације; Оспосабљавање наставника да евалуира сопствени рад анализирајући задовољство и оствареност ученика.
Теме програмаУниверзалност реторике – моћ говорништва; Реторички шумови: Страх и трема - и како их превазићи? Говор – простор мог мишљења и деловања; Беседа у настави и ваннаставним активностима; „На муци се познају јунаци“ – значај импровизације
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2.500 динара; Ауторски хонорар 25 000; Хонорар реализатора семинара 25 000; Потрошни материјал и путни трошкови реализатора семинара 10 000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања