logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

154 Социолошко истраживање у оквиру пројектне наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој критичког мишљења, Кикинда, Николе Француског 165, Кикинда
Особа за контактЛидија Терек, cerakrim@gmail.com, 0230 501-698, 064 1444-846
АуториЛидија Терек, сарадник, Центар за стручно усавршавање Кикинда; Валентина Соколовска, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за социологију
РеализаториЛидија Терек, сарадник, Центар за стручно усавршавање Кикинда; Валентина Соколовска, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за социологију
Општи циљевиОспособљавање наставника за развијање истраживачког духа и критичког мишљења код ученика применом социолошког истраживања у оквиру пројектне наставе.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника о методама и техникама социолошког истраживања и њихово оспособљавање за квалитетно планирање и спровођење истог; Оспособљавање наставника за адекватну израду упитника и плана посматрања; Оспособљавање наставнка за квалитетну обраду и анализу података прикупљених истраживањем и за извлачење одговарајућих закључака; Подизање нивоа знања наставника о појму, каракетристикама и етапама пројектне наставе; Оспособљавање наставника за квалитетно организовање и имплементацију пројектне наставе, као и за адекватну промоцију достигнутих резулата; Оспособљавање наставника за адекватно вредновање рада ученика у оквиру пројектне наставе.
Теме програмаМетоде и технике социолошког истраживања; Појам и карактеристике пројектне наставе; Спровођење истраживања и промоција резултата; Адекватно вредновање ученичког рада
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику је 2.200,00 динара. За групу од 20 до 24 полазника дајемо 25% попуста, а за групу од 25 до 30 полазника дајемо 40% попуста. У цену су урачунати хонорари реализатора, трошкови сертификата и административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 200 км удаљено од места становања реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања