logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

153 Пет минута феномена – од пројектне наставе до образовног филма Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаДруга економска школа, Београд, Господара Вучића бр. 50, Београд
Особа за контактЈелена Колунџија, jelena.matic1974@gmail.com, 011 2632763, 065 2923327
АуториЈелена Колунџија, наставница социологије, социологије са правима грађана и грађанског васпитања у Другој економској школи; Вишња Ђекић, педагог у Другој економској школи; Александра Масло, библиотекар и наставница српског језика и књижевности, Друга економска школа; Јасминка Филиповић, наставница грађанског васпитања,Техничка школа ГСП; Сања Башић, наставница устава и права грађана, социологије са правима грађана и грађанског васпитања, Саобраћајно-техничка школа Земун
РеализаториЈелена Колунџија, наставница социологије, социологије са правима грађана и грађанског васпитања у Другој економској школи, Друга економска школа; Сања Башић,наставница устава и права грађана, социологије са правима грађана и грађанског васпитања, Саобраћајно-техничка школа Земун
Општи циљевиОснаживање и развијање компетенција наставника/ца социологије и других друштвених предмета за организовање и реализацију пројектне наставе а чији је исход образовни филм као помоћно наставно средство, који су осмислили и креирали сами ђаци.
Специфични циљевиУнапређивање и иновирање наставе социологије и наставе других друштвених предмета увођењем пројектне наставе у наставну праксу; Стицање теоријских и практичних знања којима ће наставници мотивисати ђаке за примену пројект методе при учењу наставних садржаја; Упознавање учесника обуке са пројектом и акционим истраживањем „Пет минута феномена“, његовим циљевима,фазама рада и евалуацијом процеса и исхода пројекатског учења и наставе; Подстицање истраживачке димензије учења код ученика, у циљу развијања вештине критичког мишљења; Креативно коришћење ученичких информационо техничких знања и вештина у циљу креирања дигиталних образовних садржаја; Коришћење у наставној пракси ђачких образовних филмова насталих у пројекту „Пет минута феномена“.
Теме програмаКурикулум наставног предмета социологија и других друштвених предмета; Пројектна настава и кооперативно учење као израз активно орјентисане наставе; Како припремити ђаке за пројектно учење; Представљање пројекта и акционог истраживања „пет минута феномена“ -искуство из праксе; Ђачки образовни филм-израз знања и умења вежба; израда акционог плана учесника по групама
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2.000,00 динара; Превоз за тренере 300.00; Фотокопирање 100 .00; Материјал - ЦД 100.00; Освежење и послужење 300.00; Изнајмљивање простора 400.00; Хонорари 800.00
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања