logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

152 Медији у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, spopov@ptt.rs, +38121444024, +381637274043
Ауторипроф. др Слободан Попов, CNTI, Нови Сад; Тијана Аугустинов, Основна школа "Вук Караџић", Бачка Паланка; Златко Тешан, Основна школа "Вук Караџић", Бачка Паланка
Реализаторипроф. др Слободан Попов, ПМФ Нови Сад; Тијана Аугустинов, Основна школа "Вук Караџић", Бачка Паланка; Златко Тешан, Основна школа "Вук Караџић", Бачка Паланка; Мирјана Тунгуз, Основна школа "Жарко Зрењанин", Нови Сад; Јасмина Пастоњицки, Основна школа "Васа Стајић", Нови Сад; Татјана Бокић, Основна школа "Марија Трандафил", Нови Сад
Општи циљевиЦиљ је да се настава унапреди и приближи ученику применом савремених медија и савремених технологија; Да се наставници оспособе да једноставним, али ефикасним програмима користе дигитални фотоапарат, дигиталну камеру, рачунар и пројектор у настави.
Специфични циљевиПрограм Медији у настави има за циљ оспособљавање наставног кадра за израду и примену дигиталне фотографије, филма, 3Д модела, анимације и у наставном процесу што подразумева, поред овладавања потребним програмима и средствима за бележење слике и видео записа упознавање са структуром видео исказа и његовом применом у наставном процесу у коме ће самостално укомпоновати текст, звук, фотографију, видео запис у анимацију, 3Д моделе и филм.
Теме програмаМедији у настави; Дигитална фотографија и филм; Примена у настави; Делови дигиталног фотоапарата; Снимање и пренос на рачунар; Преузимање слика и видеа са Интернета; Обрада слика и фотомонтажа; Обрада видеа и монтажа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена реализације износи 4 600 динара по полазнику и у цену улази хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, трошкови израде материјала за полазнике и уверења за полазнике. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези са аранжманом (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, исхрана, кафа, сок,трошкови коришћења простора и опреме).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања