logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

150 Савремена историографија у настави историје. Методички приступ. Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића бр. 2, Нови Сад
Особа за контактБранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 021 485 3967, 063 8221 305
Ауторипроф. др Драгица Кољанин, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; доц. др Светозар Бошков, доцент Филозофског факултет у Новом Саду, Одсек за историју; проф. др Биљана Шимуновић Бешлин, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју
Реализаторипроф. др Бранко Бешлин, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; проф. др Драгица Кољанин, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; проф. др Биљана Шимуновић Бешлин, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; проф. др Иван Јордовић, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; проф. др Ђура Харди, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; проф. др Снежана Божанић, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; проф. др Момир Самарџић, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; доц. др Светозар Бошков, доцент Филозофског факултет у Новом Саду, Одсек за историју; доц. др Борис Стојковски, доцент Филозофског факултет у Новом Саду, Одсек за историју; доц. др Горан Васин, доцент Филозофског факултет у Новом Саду, Одсек за историју; асис. др Ненад Нинковић, асистент са докторатом Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; асис. др Владимир Михајловић, асистент са докторатом Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; мср Мирослав Павловић, асистент Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; мр Александра Смирнов Бркић, асистент Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за историју; др Предраг Вајагић, наставник историје, ОШ "Вук Караџић", Бачка Паланка; Миланка Деман, наставник историје, Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад
Општи циљевиУнапређивањем знања из савремене историографије и методичке теорије наставе историје; Наставници се оспосбљавају за савремени методолошки приступ у реализацији наставних садржја, а ученици подстичу на квалитетно и ефикасно учење историје.
Специфични циљевиОспособљавање наставника да у наставне садржаје укључују достигнућа савремене историографије у складу са стандардима постигнућа ученика и развојем наставничких компетенција; Оснаживање рада наставника на новим и осетљивим историјским темама у складу са образовним стандардима; На темељу различитих тумачења историјских појава и догађаја у савременој историографији мотивисати наставнике за примену концепта мултиперспективности; планирање наставе која фокусира исходе, критички приступа градиву, наставном плану и програму, чиме је учениково разумевање историјских појава и процеса потпуније, аналитичке способности развијеније, а однос према историји и стицању трајног и фунционалног знања у основној и средњој школи је стваралачки.
Теме програмаСавремена историграфска истраживања антике; Савремена историографска истраживања медиевистике; Методичка теорија наставе историје – могућности; Свакодневни живот, идентитети и родне студије у антици и средњем веку као теме савремене наставе историје; Нова истраживања историје Срба у Хабзбуршкој монархији; Савремени приступ студијама Османистике; Учење откривањем у настави историје
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000,00 динара. Спецификација цене по учеснику: Средства за режијске трошкове факултета 15% (750,00 дин.); Средства за Центар за усавршавање наставника 10% (500,00 дин.); Средства за материјалне трошкове (радни материјал, репро и потрошни материјал) 20% (1 000,00 дин); Трошкови накнаде за реализаторе програма 35% (1 750,00 дин.); Трошкови за освежење учесника 20% (1 000,00 дин.).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања