logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

15 Oдељењски старешина у савременој школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Немањина 52, Ужице
Особа за контактМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031 512 580, 062 80 867 51
АуториМилка Павловић, дипломирани психолог, стручни сарадник, Уметничка школа, Ужице; Славица Симић, дипломирани психоло, школски психоло, ОШ ''Нада Матић'', Ужице; Весна Ешпек, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ “Прва основна школа краља Петра II“, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ“Душан Јерковић“ Ужице; Маријана Алексић Симовић, дипломирани психолог, стручни сарадник,Техничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, стручни сарадник - педагог, ОШ“Нада Матић“, Ужице; Радица Благојевић Радовановић, дипломирани психолог, стручни сарадник, ОШ “Алекса Дејовић“, Севојно - Ужице
РеализаториМилка Павловић, дипломирани психолог, стручни сарадник, Уметничка школа, Ужице; Славица Симић, дипломирани психолог, школски психолог, ОШ ''Нада Матић'', Ужице; Весна Ешпек, професор педагогије и психологије,педагог, ОШ“Прва основна школа краља Петра II“, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ“Душан Јерковић“ Ужице; Маријана Алексић Симовић, дипломирани психолог, стручни сарадник,Техничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, стручни сарадник - педагог,ОШ“Нада Матић“, Ужице
Општи циљевиПовећање компетенције наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи.
Специфични циљевиПознавање подручја рада и улога одељењског старешине; Овладавање вештинама рада и сарадње са ученицима, родитељима и колегама(наставно и ненаставно особље) и локалном средином; Препознавање и употреба индикатора за вредновање и самовредновање рада одељењског старешине; Примена сазнања кроз практичан рад у изабраном подручју проблема.
Теме програмаПодручја рада и улоге одељењског старешине; Рад одељењског старешине са ученицима; Сарадња са колективом школе; Сарадња са родитељима; Самовредновање и вредновање рада одељењског старешине
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 2 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања