logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

146 Имплементација стандарда у наставни процес Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд, Трг Николе Пашића 11, Београд
Особа за контактСаша Анђелковић, sashaa747@gmail.com, 011 3398362, 060 0174964
АуториБојана Стевановић, наставник историје ОШ „Коста Абрашевић”, Београд; Саша Анђелковић, наставник историје, ОШ „Змај Јова Јовановић”, Београд; проф. др Момчило Павловић, председник Друштва историчара „Стојан Новаковић”
РеализаториБојана Стевановић, наставник историје ОШ „Коста Абрашевић”, Београд; Саша Анђелковић, наставник историје, ОШ „Змај Јова Јовановић”, Београд; проф. др Момчило Павловић, председник Друштва историчара „Стојан Новаковић”
Општи циљевиРазвој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи, квалитета учења и исхода учења; Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области примене и евалуације образовних стандарда за наставни предмет историја.
Специфични циљевиУнапређивање знања наставника/ца о карактеристикама и облицима тестовских задатака и компоновању тестова уз примену стандарда; Оспособљавање наставника за проверу остварености пожељних резултата учења и вредновање ефикасности учења; Оспособљавање наставника да кроз евалуацију добијених резултата постигнућа ученика предузимају кораке за побољшање рада и препознају мањкавости, пропусте и недостатке, као и адекватан избор метода и средстава за унапређење наставног процеса.
Теме програмаТешкоће на које наилазимо при реализацији образовних стандарда; Како развијати стандареде ( избор садржаја, метода,облика рада и наставних средстава); Како организовати час( писање дневне припреме); Како проверити оствареност стандарда (прављење задатака)
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара. Цена укључује радни материјал, ручак и освежење за учеснике семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања