logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

145 Економија и историја: релевантност економских фактора и догађаја у подучавању историје Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторидр Велимир Лукић, асистент, Економски факултет у Београду, Катедра за економску политику и развој; др Небојша Шулетић, доцент Филозофског факултета у Београду, Одељење за историју
Реализаторидр Велимир Лукић, асистент, Економски факултет у Београду, Катедра за економску политику и развој; др Небојша Шулетић, доцент Филозофског факултета у Београду, Одељење за историју
Општи циљевиОпшти циљ програма је унапређење исхода образовања путем јачања мултидисциплинарне компоненте у подучавању наставног садржаја из историје, са нагласком на област економије, и подизање професионалног капацитета и компетенција наставника.
Специфични циљевиСпецифични циљеви су: Разумевање деловања економских фактора на ток историјских процеса; Развој вишедимензионалног приступа у анализи друштвених догађања; Појашњење значаја финансирања државног буџета за функционисање државе (на примерима Османског царства, Краљевине Угарске и Хабсбуршке монархије); Изучавање проблема финансирања војске; Објашњење улоге новца у развоју цивилизације; Разумевање простора и времена у којима избија хиперинфлација; Стицање знања за разумевање појава које се збивају у савременом друштву; Успешније промовисање социјалне релевантности садржаја предмета; Овладавање узроцима финансијских и економских криза кроз историју.
Теме програмаОсманска освајања у Европи и питање државног буџета: Османско царство (1458–1606); Османска освајања у Европи и питање државног буџета: Краљевина Угарска (1458–1526); Османска освајања у Европи и питање државног буџета: Хабзбуршка монархија (1526–1606); Настанак и развој новца – улога новца у развоју друштва, функције новца, новац и трговина, оснивање банака; Феномен инфлације – генерисање инфлације, ефекти и трошкови инфлације, рат и хиперинфлација, случајеви немачке и југословенске хиперинфлације; Финансијска криза – узроци избијања кризе, криза на финансијским тржиштима, пут у економску кризу и рецесију, случај финансијске кризе из 2008. год.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 190 дин. (у цену су укључени трошкови освежења за учеснике и радних материјала).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања