logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

144 Важна питања у настави историје: домети историографије и образовна постигнућа Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење наставника ДУГА, Београд, Војводе Степе 66, Београд
Особа за контактВељко Стојановић, veljkostojanovic90@gmail.com, +381 11 2460 473, +381 63 349 521
Ауторипроф. др Марко Шуица, ванредни професор Филозофског факултета, Универзитет Београд, Одељење за историју; др Љиљана Левков, доцент Филозофског факултета, Универзитет Београд, Одељење за педагогију, у пензији; Биљана Стојановић мср, професор историје, виши саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Реализаторипроф. др Марко Шуица, ванредни професор Филозофског факултета, Универзитет Београд, Одељење за историју; Биљана Стојановић мср, професор историје, виши саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Александра Поповић, наставник историје, Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; Весна Лучић, наставник историје, ОШ "Стари град", Ужице; Вера Дујаковић, наставник историје, Прва нишка гимназија "Стеван Сремац", Ниш; Душко Ракић, наставник историје, Техничка школа "Ваљево", Ваљево; Сања Ристић, наставник историје, XIII београдска гимназија, Београд; Цветана Срећковић, наставник историје, директор, ОШ "Јован Цвијић", Лозница
Општи циљевиЈачање компетенција наставника за планирање, реализацију и вредновање наставе предмета Историја у складу са дометима историографије и образовним постигнућима.
Специфични циљевиУпознавање наставника са: Дометима историографије ради рушења стереотипа и митова о одређеним личностима, појавама, догађајима и процесима; Значајем образовних постигнућа у процесу планирања, реализације и вредновања наставе и учења историје; Јачање компетенција наставника за: Наставу историје усмерену на ученика и учење; Планирање и реализацију наставе засноване на дометима историографије и образованим постигнућима; Вредновање наставе и постигнућа ученика у складу са образовним стандардима.
Теме програмаДомети историографије; Важна питања у настави историје; Образовна постигнућа у настави историје; Планирање наставе историје усмерено на ученика и засновано на образовним постигнућима и дометима историографије; Глобални план за разред; Праћење и усмеравање учења
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 200.00 РСД; хонорар за предавача 500.00; хонорар за два реализатора 1 350.00; превоз предавача и реализатора 200.00; смештај реализатора 150.00; освежење за два дана 700.00; материјал 150.00; трошкови организације семинара 150.00. Хонорари су на бази бруто износа.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања