logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

143 Биоетика у учионици Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаИнститут друштвених наука, Центар за биоетичке студије, Гандијева 249/11, Београд
Особа за контактДејан Пејовић, dejan.pejovic73@gmail.com, 011 391-2549, 064 258-4508
Ауторидр Војин Ракић, редовни професор, научни саветник Института друштвених наука, Центар за биоетичке студије, седишта УНЕСКО Катедре за биоетику за Европу; др Ева Камерер, доцент на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду; Стефан Мићић, мастер филозофије, студент докторских студија на одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду, сарадник у настави Алфа БК Универзитета у Београду; др Александар Дамјановић, редовни професор Медицинског факултета у Београду и директор Клинике за психијатрију Клиничког центра Србије; Дејан Пејовић, дипломирани филозоф, наставник филозофије и грађанског васпитања у Седмој београдској гимназији; Драгица Китановски, дипломирани педагог, школски педагог у Седмој београдској гимназији; Ива Тотарвај, мастер политикологије
Реализаторидр Војин Ракић, редовни професор, научни саветник Института друштвених наука, Центар за биоетичке студије, седишта УНЕСКО Катедре за биоетику за Европу; Стефан Мићић, мастер филозофије, студент докторских студија на одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду, сарадник у настави Алфа БК Универзитета у Београду; Дејан Пејовић, хаставник филозофије и грађанског васпитања у Седмој београдској гимназији;др Ева Камерер, доцент на Одељењу за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Београду;
Општи циљевиУпознавање учесника са статусом, значајем и проблемима биоетике; Оспособљавање учесника за оријентисање у темама и питањима биоетике и њихову примену у наставној пракси, путем критичког дискутовања и развијања интересовања за науку код ученика.
Специфични циљевиУпућивање учесника у актуелне проблеме биоетике као савремене интердисциплинарне области истраживања; Указивање на могућност/неопходност да биоетички садржаји буду заступљени у појединим методским јединицама наставних програма филозофије, социологије, устава и права грађана, биологије, хемије, историје итд.; Артикулација и формулација погодних стимулуса (прича, фотографија, филмова, теоријских расправа, научних достигнућа и сл.) који образују осетљивост за моралне проблеме технолошког развоја, освешћују о њиховом савременом значају и поспешују критичко просуђивање; Обучавање учесника за конкретну примену садржаја биоетике у наставној пракси: препознавање, провоцирање и критичко дискутовање примереног садржаја са ученицима.
Теме програмаШта је биоетика?; Рађање и умирање: етика живота; Морални и правни аспекти биоетичких проблема; Биоетичка будућност
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара, уколико би био извођен у Београду, износи 150 000 динара. Хонорари тренера у бруто износима су 91 000 динара (7x13); хонорари организатора обуке у бруто износу су 18 000 динара; трошкови штампања и копирања наставних материјала су 1 000 динара; трошкови освежења и хране за учеснике на паузама износе 40 000 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања