logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

141 Учионица добре воље (УДВ) – школски програм за конструктивно решавање сукоба Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење Група МОСТ, Земун, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд
Особа за контактСнежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, +381 64 555 0229, +381 62 756 572
Ауторидр Тинде Ковач Церовић, доцент Филозофског факултета у Београду, Одељење за психологију; проф. др Ружица Росандић, професор у пензији, Учитељски факултет у Београду; проф. др Драган Попадић, редовни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за психологију; Сњежана Мрше, психолошкиња, програмска директорка Групе МОСТ, Београд; др Данијела Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за психологију; др Слободанка Антић, доцент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд; Марина Богдановић, психолошкиња, преседница Групе МОСТ, Београд; Драгана Илић, психолошкиња, Група МОСТ, Београд; Марина Јанковић Милутиновић, психолошкиња, Група МОСТ, Београд; Милена Јеротијевић, психолошкиња, координаторка програма стручног усавршавања, Група МОСТ, Београд; Светлана Кијевчанин, психолошкиња, Група МОСТ, Београд; др Нада Кораћ, редовни професор, Педагошки факултет, Јагодина; Марија Кривачић, психолошкиња, Психокод и Група МОСТ, Београд; др Дијана Плут, виши научни сарадник Института за психологију, Филозофски факултет у Београду
РеализаториМилена Јеротијевић, психолог, координатор програма за стручно усавршавање Групе МОСТ, Београд; др Данијела Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за психологију; Сњежана Мрше, психолошкиња, програмска директорка Групе МОСТ, Београд; Сања Милорадовић, психолог, Група МОСТ, Београд; др Гордана Ђигић, доцент Филозофског факултета у Нишу, Одељење за психологију; Љиљана Тошић Радовановић, психолог, стручни сарадник, ОШ „Радоје Домановић”, Ниш; др Благица Златковић, ванредни професор, Учитељски факултет у Врању, Универзитет у Нишу
Општи циљевиПромовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције; Превенција насилничких понашања младих, заснована на способности разумевања себе и других и предвиђања последица ризичних поступака.
Специфични циљевиУчење модела ненасилног решавања сукоба и овладавање техникама конструктивног социјалног понашања; Јачање групне кохезивности и духа поверења, сарадње и уважавања; Заснивање ауторитета наставника на професионалној компетенцији, поверењу и поштовању.
Теме програмаАфирмација; Парадоксална природа сукоба; Динамика сукоба и фазе у ескалацији сукоба; Од чега зависи понашање у сукобу; Искуство сукоба; Активно слушање; Асертивност; Децентрација; Мапирање потреба / страховања и преоквиравање сукоба
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена4 950,00 динара У цену су укључени: путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, као и сви доприноси предвиђени законом.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања