logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

137 Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Младе Босне 12, Београд
Особа за контактИрена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 011 644 64 66, 064 22 37 009
АуториИрена Лободок Штулић, школски психолог, психолошки саветник, координатор програма у Удружењу грађана ,,Тим Психокод", Београд; Славица Кијевчанин, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод"- члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд; Марија Кривачић, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод"- члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд; Душанка Јовановић, психолог ,психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод" - члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд
РеализаториИрена Лободок Штулић, школски психолог, психолошки саветник, координатор програма у Удружењу грађана,,Тим Психокод" Београд; Славица Кијевчанин, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод" - члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд; Марија Кривачић, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод"- члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд; Душанка Јовановић, психолог ,психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод", - члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд; Милка Михаиловић, стручни сарадник-психолог и професор психологије и ГВ, Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Милица Велимировић, школски психолог и професор психологије, „Зрењанинска гимназија“; Сузана Станковић Илић, стручни сарадник- психолог, ОШ „Васа Пелагић“ ,Лесковац; Љиљана Здравковић ,психолог, специјалиста за едукацију и вођа тима за професионални развој и едукацију запослених, UNIQA осигурање, Београд
Општи циљевиКонтинуирано унапређивање квалитета школске климе, комуникације и сарадње између наставника-ученика-колега-родитеља; Јачање васпитног рада оснаживањем наставника за примену делотворних комуникацијских техника и конструктивно решавање проблема.
Специфични циљевиОдржавање и ојачавање мотивације наставника за континуирану примену и унапређивање комуникацијских вештина; Међусобна подршка и узајамно учење кроз размену искустава примене комуникацијских вештина у пракси; Ојачавање ауторитета и васпитног утицаја наставника повећањем степена оспособљености за ефикасно управљање комуникацијским процесима; Оснаживање наставника за одговорно и самопоуздано реаговање у различитим васпитним ситуацијама, чиме се, по моделу, ојачава и одговорност и самопоуздање ученика; Усвајање и увежбавање конструктивног давања и примања повратних информација, критика и похвала, ради њихове што веће корисности: Систематизација усвојених комуникацијских смерница и планирање њихове даље ангажоване и циљане примене.
Теме програмаОсновна полазишта; Анализа промена на личном плану и у колективу; Процена квалитета комуникације у колективу; Основни постулати конструктивне комуникације; Утицај семинарских знања и вештина на васпитну праксу – искуства примене; Специфичне комуникацијске технике: давање и примање конструктивних повратних информација, похвала и критика; Могућности, правци и планови даљег унапређивања комуникације и сарадње у професионалним односима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу (максимално 30 учесника) износи 54 000 дин.( Базирана је на учешћу 22-30 учесника са просечном котизацијом од 2 000 дин. по учеснику, уколико се учесници самостално пријављују). Цена укључује радне материјале и семинарске прилоге, као и потрошни материјал за рад, надокнаду хонорара два водитеља, путне трошкове водитеља (за удаљенија места, по потреби и смештајне трошкове водитеља), као и све остале припадајуће трошкове ,,Тима Психокод".
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања