logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

136 Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Младе Босне 12, Београд
Особа за контактИрена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 011 644 64 66, 064 22 37 009
АуториИрена Лободок Штулић, школски психолог, психолошки саветник, координатор програма у Удружењу грађана ,,Тим Психокод", Београд; Славица Кијевчанин, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод",- члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд; Марија Кривачић, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод,"- члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд; Душанка Јовановић, психолог ,психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод", - члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд
РеализаториИрена Лободок Штулић, школски психолог, психолошки саветник, координатор програма у Удружењу грађана ,,Тим Психокод", Београд; Славица Кијевчанин, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод" - члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд; Марија Кривачић, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод",- члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд; Душанка Јовановић, психолог ,психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Психокод", - члан УO УГ,,Тим Психокод", Београд; Милка Михаиловић, стручни сарадник-психолог и професор психологије и ГВ, Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Милица Велимировић, школски психолог и професор психологије, „Зрењанинска гимназија“; Сузана Станковић Илић, стручни сарадник- психолог, ОШ „Васа Пелагић“ ,Лесковац; Љиљана Здравковић, психолог, специјалиста за едукацију и вођа тима за професионални развој и едукацију запослених, UNIQA осигурање, Београд
Општи циљевиУнапређивање васпитног рада оснаживањем наставника за делотворну комуникацију са ученицима, колегама, родитељима и развијање подстицајне школске климе која доприноси превенцији непожељног понашања и конструктивном превазилажењу проблемских ситуација.
Специфични циљевиУнапређење знања наставника о техникама успешне комуникације и разумевања њихових ефеката; Унапређивање комуникацијских вештина наставника и мотивисање за њихову примену (оспособљавање за коришћење Ја-порука, активно слушање, пружање емотивне/саветодавне подршке, као и за сараднички приступ у решавању школских проблема, позиционирањем наставника и ученика као сарадника против проблема; Јачање свести и одговорности наставника о утицају свог модела комуникације на узвратни однос ученика и њихово понашање; Подстицање наставника на размену и преиспитивање својих ставова и вредности при избору васпитних поступака, ради унапређивања професионалне улоге и јачања васпитног утицаја; Посебна подршка наставницима ГВ у области реализације наставе.
Теме програмаОсновна полазишта "Умећа комуникације"; Однос између наставника и ученика - сложено поље комуникације; Схватање ауторитета и избор васпитног стила као одреднице начина комуникације; Понашања ученика која нас ометају у раду: Како реагујемо?; Структура и елементи тзв. Ја-порука; Ја-поруке у функцији позивања на сарадњу; Проблеми ученика: Како реагујемо?; Активно слушање и емотивна подршка; Слушање, разумевање и емпатија наставника у функцији подршке ученику и развоја емпатије код ученика; Адекватно и неадекватно реаговање на проблеме ученика; Зоне проблема у школској пракси; Неслагања и конфликти и шта са њима; Конструктивно решавање проблема у школском контексту; Сарадња као стандард у професионалним односима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 400 динара тј. укључује радне материјале (семинарски прилози у форми штампаног приручника за сваког учесника), потрошни материјал за рад, надокнаду хонорара водитеља, путне и смештајне трошкове за водитеље, као и све остале припадајуће трошкове ,,Тима Психокод". Не укључује освежење. Цена за групу је у зависности од броја учесника, а износи максимум 145 800 дин (27x5400),уз три гратис учешћа до максималног броја учесника(30).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања